Carolina Bergerum

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Artikel, forskningsöversikt

Bergerum, C., Thor, J., Josefsson, K., Wolmesjö, M. (2019). How might patient involvement in healthcare quality improvement efforts work—A realist literature review. More information