Rickard Bergman

Universitetsadjunkt
Utbildningsledare fotortist
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan