Jens Blanck

Universitetslektor
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB