Eva-Mari Blomqvist

Avdelningschef
Programansvarig

Eva-Mari blev leg. sjuksköterska 1987 och har arbetat inom barnmedicin, gynekologi samt hemodialys. 1987-1990 arbetade hon som sjuksköterska i Bangladesh. I mitten av 1990 talet inspirerades hon av utvecklingsarbete och gick flera kurser i kvalitetsförbättringsarbete och började utbilda medarbetare i dåvarande Landstinget i Jönköpingslän i QUL (Qvalitet, Utveckling, Lärande) - ständiga förbättringar. Hon har en master i vårdvetenskap och har även studerat informationslogistik. Från 2000 och fram till 2015 arbetade hon med kvalitesförbättringsarbete, patientsäkerhet, vårdplatskoordinering, vårdbyggnation, studentsamordning mm på sjukvårdsledningsnivå men även regionövergripande. 2015-2019 arbetade hon som Chief Operating Officer för Children´s Mission Philippines i Manila, Filippinerna.
Sedan 1 mars 2020 är hon universitetsadjunkt på AKL och undervisar i coaching, projektplanering, verksamhetsutveckling och förbättringskunskap. 
Eva-Mari  är avdelningschef och programansvarig för masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap.