Karen Ann Blom

Doktorand
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Vem är jag? Vem är du? Vem vi är och var vi är påverkas ofta av våra förfäders ursprung. Jakten på våra rötter verkar på många sätt vara en längtan efter anknytning till det förflutna, en sökning efter tillhörighet. I en allt mer globaliserad digital värld med fler människor i rörelse och med mindre personlig social interaktion förefaller fler och fler människor uppleva ett behov av tillhörighet till en plats.

Karen Anns avhandling fokuserar på ett slags personligt historiebruk och den ökande trenden av olika former av släktforskning. Syftet är att undersöka och generera kunskap kring individers egna föreställningar om släktskap, hur de använder släktforskning för att försöka återskapa anknytning inte bara till personer utan även platser som de upplever sig ha anknytning till och hur detta avspeglas i dessa personers identitet.

 

Biografi

Med sin bakgrund som grundskolelärare har Karen Ann mycket erfarenhet både praktiskt och teoretiskt där hon har utvecklat hennes tänkande omkring vad lärande betyder i olika sammanhäng. Hon forskade aktivt under sina år som lärare. Vid Institute of International and Comparative Education (IIE), Stockholm University skrev Karen Ann sin mastersavhandling med titeln,”The Transmission of Indigenous Culture: An Analysis of Policy Implementation and Reflection of Non-Formal Education and Sami Community Perspectives in Sweden”. Sedan dess har Karen Ann jobbat med olika projekt bl a ”Education for Rural Transformation” (ERT) samt barns sociala samspel inom skolor. 

Karen Ann har jobbat som adjunkt och har undervisat flera kurser inom lärarutbildning och i fristående kurser. Nu håller Karen Ann på att utveckla sin egen kunskap och är delaktig i flera kurser på forskningsnivå, jobbar med sitt eget projekt och ar en av två doktorandrepresentanter vid HLKs doktorandgrupp.

Antologibidrag

Chinapah, V., Blom, K. (2013). Education for Rural Transformation (ERT) Good Practices: Myth or reality!. In: Vinayagum Chinapah (Ed.), Education for Rural Transformation (ERT): Good practices from national and international perspectives, Volume 1: From theory to practice (pp. 31 -52). Stockholm: Institute of International Education, Department of Education, Stockholm University
Chinapah, V., Blom, K., Gani-Dutt, K. (2013). Introduction. In: Vinayagum Chinapah (Ed.), Education for Rural Transformation (ERT): Good practices from national and international perspectives, Volume 1: From theory to practice Stockholm: Institute of International Education, Department of Education, Stockholm University
Chinapah, V., Blom, K., Gani-Dutt, K. (2013). Introduction. In: Vinayagum Chinapah (Ed.), Education for Rural Transformation (ERT): Good practices from national and international perspectives, Volume 2: The "schooling" challenge Stockholm: Institute of International Education, Department of Education, Stockholm University
Chinapah, V., Blom, K. (2012). Introduction. In: Vinayagum Chinapah (Ed.), Voices from within: Redefining the “Spaces” of international and comparative education, a collective contribution Stockholm: Institute of International Education, Department of Education, Stockholm University

Artikel

Cederborg, A., Ringmar Sylwander, K., Blom, K. (2016). Research expanding current understandings of bullying in Sweden Pensamiento Psicológico, 14(1), 131-146.