Isa Bohman Jertfelt

Universitetsadjunkt i psykologi
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Programansvarig för Human Resources