Klas Borell

Professor Sociologi
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Professor

Kontakt

Rum
Gc515
Extern telefon
0703240605
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Forskning

Klas Borells forskning har ofta berört frågor som ligger i skärningspunkten mellan ämnena sociologi och socialt arbete, till exempel socialt utanförskap och sociala konflikter, integrationsfrågor, religionens sociala betydelse och förändringar av familjelivet. Borell har nyligen studerat utbredningen av islamofobiska fördomar och antimuslimska hatbrott i Sverige och Västeuropa och han har också undersökt växelverkan mellan islamistiska terrordåd och islamofobiska fördomar och hatbrott riktade mot muslimer. 

Borell leder utbildningsprojektet SimChild, en interaktiv datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar. I simuleringen ges deltagarna – studenter inom den grundläggande socionomutbildningen såväl som redan yrkesverksamma socionomer – möjligheter att på ett realistiskt sätt konfronteras med typiska vägval och beslutskonsekvenser.

Biografi

Klas Borell är professor i sociologi och socialt arbete. Han är idag verksam som seniorprofessor i socialt arbete vid Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping. Han disputerade 1989 i sociologi vid Uppsala universitetet med avhandlingen Disciplinära strategier (nyutgåva 2004).

Klas Borell har tidigare varit verksam vid Uppsala universitet och Mittuniversitetet. Han har också varit gästprofessor och gästforskare vid universitet i Libanon, Turkiet, Italien, Frankrike och vid flera univetrsitet i USA.

Klas Borell deltar aktivt i internationella sociologiska och andra samhällsvetenskapliga sammanslutningar, anlitas ofta som sakkunnig av internationella tidskrifter och bokförlag och har varit ledamot av flera beredningsgrupper vid svenska forskningsråd.