Andreas Briggert

Universitetslektor

Kontakt

Rum
E4117b
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 16 95
Schema
Ändra din information

Bakgrund

Andreas Briggert föddes i Jönköping år 1984. År 2009 flyttade Andreas till Växjö och började studera vid institutionen för Byggteknik på Linnéuniversitetet. Efter Andreas avslutat sina studier på avancerad nivå och erhållit sin magisterexamen inom Byggteknik påbörjade Andreas sina forskarstudier. Våren år 2020 avlade Andreas sin doktorsexamen inom Byggteknik vid Linnéuniversitetet. Sedan juli år 2020 är Andreas anställd som universitetslektor vid avdelningen för Byggteknik och Belysningsvetenskap på Jönköping University och är lärare i kursen Konstruktionsteknik 1.

Forskningsaktivitet

Syftet med Andreas forskning under forskarstudierna var att undersöka befintliga sorteringsmetoder och föreslå nya sorteringsmetoder för att förbättra hållfasthetssortering av konstruktionsvirke och limträlameller så att ett effektivare materialutnyttjande av sågat virke kan erhållas i lastbärande konstruktioner. Hållfasthetssortering av sågat virke är en sågverksprocess i vilken densiteten, elasticitetsmodulen och böj- eller draghållfastheten predikteras så att virke kan sorteras till olika hållfasthetsklasser. Under forskarstudierna har Andreas varit delaktig i flertalet sorteringsprojekt och arbetat tillsammans med både nationella och internationella företag inom sågverksindustrin.  

Artikel

Briggert, A., Olsson, A., Oscarsson, J. (2020). Prediction of tensile strength of sawn timber: definitions and performance of indicating properties based on surface laser scanning and dynamic excitation Materials and Structures, 53(3), 1-20. More information
Briggert, A., Olsson, A., Oscarsson, J. (2020). Prediction of tensile strength of sawn timber: models for calculation of yield in strength classes Materials and Structures, 53(3), 1-15. More information
Olsson, A., Briggert, A., Oscarsson, J. (2019). Increased yield of finger jointed structural timber by accounting for grain orientation utilizing the tracheid effect European Journal of Wood and Wood Products, 77(6), 1063-1077. More information
Briggert, A., Hu, M., Olsson, A., Oscarsson, J. (2018). Tracheid effect scanning and evaluation of in-plane and out-of-plane fibre direction in Norway spruce using Wood and Fiber Science, 50(4), 411-429. More information
Hu, M., Briggert, A., Olsson, A., Johansson, M., Oscarsson, J., Säll, H. (2018). Growth layer and fibre orientation around knots in Norway spruce: a laboratory investigation Wood Science and Technology, 52(1), 7-27. More information
Briggert, A., Olsson, A., Oscarsson, J. (2016). Three-dimensional modelling of knots and pith location in Norway spruce boards using tracheid-effect scanning European Journal of Wood and Wood Products, 74(5), 725-739. More information

Doktorsavhandling

Briggert, A. (2020). Modelling and strength grading of structural timber and glulam lamellae on the basis of optical scanning and dynamic excitation (Doctoral thesis, Växjö: Linnaeus University Press). More information

Konferensbidrag

Briggert, A., Olsson, A., Oscarsson, J. (2019). Prediction of tensile strength in sawn timber by means of surface laser scanning and dynamic excitation. Växjö: Linnaeus University Press, CompWood 2019, International Conference on Computational Methods in Wood Mechanics – from Material Properties to Timber Structures, June 17–19, 2019, Växjö, Sweden. More information
Briggert, A., Olsson, A., Oscarsson, J. (2019). Predicting tensile strength in sawn timber using in plane fibre directions and dynamic modulus of elasticity. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 21st International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium, Freiburg, Germany, September 24–27, 2019. More information
Hu, M., Briggert, A., Olsson, A., Johansson, M., Oscarsson, J., Säll, H. (2016). Three dimensional growth layer geometry and fibre orientation around knots: a laboratory investigation. Vienna: Vienna University of Technology, World Conference on Timber Engineering (WCTE 2016), August 22-25, 2016, Vienna, Austria. More information
Briggert, A., Hu, M., Olsson, A., Oscarsson, J. (2016). Evaluation of three dimensional fibre orientation in Norway spruce using a laboratory laser scanner. Vienna: Vienna University of Technology, World Conference on Timber Engineering (WCTE), Vienna, August 22-25, 2016. More information
Briggert, A., Olsson, A., Oscarsson, J. (2015). Three dimensional knot models based on surface laser scanning. Madison, USA: USDA, Forest Service, Forest Products Laboratory, 19th International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium, Rio de Janeiro, Brazil, 23 -25 September, 2015.. More information
Briggert, A., Olsson, A., Oscarsson, J. (2015). Modelling 3D orientation of knots in timber on the basis of dot laser scanning and the tracheid effect. EUROMECH-Colloqium 556 Theoretical, Numerical, and xperimental Analysis in Wood Mechanics, 27 May – 29 May 2015, Dresden, Germany. More information