Pia Bülow

Professor Socialt arbete
Ämnesföreträdare
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie Doktor, Ph.D.

Kontakt

Rum
Gc511
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Pia Bülows forskning berör kommunikation som del av den institutionella diskursen inom välfärdsinstitutioner såsom socialtjänsten, försäkringskassan och primärvården. I fokus står mötet mellan enskilda medborgare och institutionens representanter. Det handlar om studier av människors berättade erfarenheter och om kommunikativa processer i möten mellan professionella och deras klienter/patienter. Ett flertal studier har berört samtal mellan tre eller fler personer såsom avstämningsmöten, sammankomster i en ”patientskola” och i interprofessionella team samt fokusgruppers samtalande.

Pia Bülows pågående forskning handlar bland annat om rehabiliteringsprocesser utifrån individens, de professionellas och vårdenhetschefers perspektiv och med utgångspunkt i en specifik modell för att i interprofessionella team utreda individens behov av rehabilitering. Ett annat projekt handlar om familjestödjande samtal vid föräldrars psykiska funktionsnedsättning. Projektet finansieras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Hon är också involverad i en studie om brevberättelser om att vårdas på sanatorium under första hälften av 1900-talet (med Staffan Bengtsson) och i studier om emotioner i institutionella samtal (med Monika Wilińska).

Pia Bülow ingår tillsammans med forskare från Region Jönköpings län, Avdelningen för socialt arbete (JU), Institutet för gerontologi (JU) och Ersta Sköndals högskola i ett tre-årigt forskningsprojekt om äldre med långvarig psykisk funktionsnedsättning som startar i januari 2016 och som finansieras av Forte.

Biografi

Pia Bülow är sedan 2008 verksam som lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping där hon är ämnesföreträdare för socialt arbete och forskningsmiljöansvarig för SALVE - Socialt Arbete, Livssammanhang, Välfärd. Hon disputerade 2003 i ämnet tema kommunikation vid Linköpings universitet med avhandlingen Making sense of contested illness: Talk and narratives about chronic fatigue.

Pia Bülow har varit verksam vid Linköpings universitet där hon undervisade på socionomprogrammet och ansvarade för fristående kurser i kommunikation på grundnivå såsom Det professionella samtalet och Berättelser och berättande. Hon är aktiv i det internationella forskarnätverket DANASWAC (Discourse and narrative approaches to social work and counselling) och är utnämnd till Research fellow vid Department of Social Work, University of the Free State i Sydafrika där hon också varit utbyteslärare.

Ofta citerade artiklar

Bülow, P. H. (2004). Sharing Experiences of Contested Illness by Storytelling. Discourse & Society, 15(1), 33-53.

Bülow, P. H., & Hydén, L.-C. (2003). In dialogue with time: identity and illness in narratives about chronic fatigue. Narrative Inquiry, 13(1), 71-97.

Hydén, L.-C., & Bülow, P. (2003). Who's Talking: Drawing Conclusions from Focus Groups - Some Methodological Considerations. International Journal of Social Research Methodology, 6(4), 305-321.

Antologibidrag

Bülow, P., Wilińska, M. (2021). Sympathy and micropolitics in return-to-work meetings. In: K. Juhila, T. Dall, C. Hall & J. Koprowska (Ed.), Interprofessional collaboration and service user participation: Analysing meetings in social welfare (pp. 141 -169). Bristol: Polity Press
Hydén, L., Bülow, P. (2012). Who's Talking: Drawing Conclusions from Focus Groups - Some Methodological Considerations. In: Graham R. Walden (Ed.), Focus Group Research: Volume III (pp. 65 -82). London: Sage Publications
Persson Thunqvist, D., Sandén, I., Bülow, P. (2012). Kommunikation som praktik: en teoretisk bakgrund. In: Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén (Ed.), Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter (pp. 17 -29). Lund: Gleerups Utbildning AB
Bülow, P., Persson Thunqvist, D., Sandén, I. (2012). Delaktighet i och genom samtal inom vård, omsorg och socialt arbete. In: Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén (Ed.), Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter (pp. 7 -15). Lund: Gleerups Utbildning AB
Bülow, P. (2012). Delaktighet i tvärinstitutionella flerpartssamtal. In: Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén (Ed.), Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter (pp. 91 -113). Lund: Gleerups Utbildning AB
Bülow, P., Cedersund, E. (2011). Brukarens perspektiv och röst: Forskning och utvecklingsarbete med samtalet som grund. In: Lars Rönnmark (Ed.), Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete (pp. 79 -87). Borås: Högskolan i Borås
Bülow, P. (2008). Tracing Contours of Contestation in Narratives about Chronic Fatigue Syndrome. In: Contesting Illness: Processes and Practices (pp. 123 -141). Toronto: University of Toronto Press
Bülow, P. (2008). "You have to ask a little": Troublesome storytelling about contested illness. In: Lars-Christer Hydén and Jens Brockmeier (Ed.), Health, Illness and Culture: Broken Narratives (pp. 131- -153). London: Routledge
Hydén, L., Bülow, P. (2006). Medical discourse, Illness narratives. In: Encyclopedia of Language & Linguistics: Vol. 7 (pp. 697 -703). Amsterdam: Elsevier
Bülow, P. (2004). "Jag känner så väl igen det som du berättar": Om delandet av erfarenheter vid sjukdom och lidande. In: När människan möter medicinen: livsvärldens och berättelsens betydelse för förståelsen av sjukdom och medicinsk teknologi (pp. 113 -131). Stockholm: Carlsson

Artikel

Wilińska, M., Rolander, B., Bülow, P. (2021). 'When I'm 65': On the age-negotiated duty to work Work, Employment and Society, 35(1), 21-36.
Finkel, D., Bülow, P., Wilińska, M., Jegermalm, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P. (2021). Does the length of institutionalization matter? Longitudinal follow-up of persons with severe mental illness 65 years and older: shorter-stay versus longer-stay International Journal of Geriatric Psychiatry, 36(8), 1223-1230.
Börjesson, U., Skillmark, M., Bülow, P., Bülow, P., Vejklint, M., Wilińska, M. (2021). “It’s about Living Like Everyone Else”: Dichotomies of Housing Support in Swedish Mental Health Care Social Inclusion, 9(3).
Lundin, A., Bülow, P., Stier, J. (2021). Assistant Nurses' Positioned Accounts for Prioritizations in Residential Care for Older People The Gerontologist, 61(4), 573-581.
Wilińska, M., Bülow, P. (2020). Emotion ability - practices of affective citizenship in the work rehabilitation process Critical Policy Studies, 14(1), 38-66.
Ekström, E., Bülow, P., Wilińska, M. (2020). 'I don’t think you will understand me because really, I believe' – Unaccompanied female minors re-negotiating religion Qualitative Social Work, 19(4), 719-735.
Bülow, P., Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Stefansson, C. (2020). The Stockholm Follow-up Study of Users Diagnosed with Psychosis (SUPP): A 10-year Follow-up 2004–2013 Community mental health journal.
Jegermalm, M., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P., Torgé, C. (2020). Filling the gaps? The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses Nordic Social Work Research, 10(3), 219-229.
Tengelin, E., Dahlborg Lyckhage, E., Berndtsson, I., Bülow, P. (2020). From political correctness to reflexivity: A norm-critical perspective on nursing education Nursing Inquiry, 27(3).
Tengelin, E., Bülow, P., Berndtsson, I., Dahlborg Lyckhage, E. (2019). Norm-critical potential in undergraduate nursing education curricula: A document analysis Advances in Nursing Science, 42(2), E24-E37.
Bülow, P., Thunqvist Persson, D., Cedersund, E. (2019). Sätta ord på föräldrars psykiska problem för barnens skull: Familjestöd som professionell praktik Socialvetenskaplig tidskrift, 26(1), 43-64.
Areskoug Josefsson, K., Rolander, B., Bülow, P. (2019). Swedish social work students' attitudes toward addressing sexual health issues in their future profession Sexuality and disability, 37(2), 161-173.
Areskoug Josefsson, K., Sjökvist, M., Bülow, P., Rolander, B. (2019). Psychometrics of the students' attitudes towards addressing sexual health scale for students in social work Social Work Education, 38(7), 925-940.
Rafoneke, S., Coetzee, J., Bülow, P., Jaffray, P., Young-Hauser, A. (2018). Experiencing physical disability: Young African women in Lesotho Qualitative Sociology Review, 14(4), 154-167.
Wilinska, M., Bülow, P. (2017). “We are on air now”: the emotionality of video-recording in the institutional setting International Journal of Social Research Methodology, 20(4), 343-355.
Söderqvist, Å., Bülow, P., Sjöblom, Y. (2016). "För att du vet hur det är här" – metodologiska implikationer vid forskning om ensamkommande barn Socialvetenskaplig tidskrift.
Söderqvist, Å., Sjöblom, Y., Bülow, P. (2016). Home sweet home? Professionals' understanding of 'home' within residential care for unaccompanied youths in Sweden Child & Family Social Work, 21(4), 591-599.
Bengtsson, S., Bülow, P. (2016). The myth of the total institution: Written narratives of patients' views of sanatorium care 1908–1959 Social Science and Medicine, 153, 54-61.
Nilsson, H., Bülow, P., Kazemi, A. (2015). Mindful sustainable aging: Advancing a comprehensive approach to the challenges and opportunities of old age Europe's Journal of Psychology, 11(3), 494-508.
Josephson, I., Bülow, P. (2014). Utilization of patient resources in physiotherapy interventions: Analysis of the interaction concerning non-specific low back pain Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society, 11(2), 125-137.
Pietilä Rosendahl, S., Bülow, P., Björklund, A. (2013). Images of sorrow: Experiences of losing a co-twin in old age Health, 5(12A), 64-73.
Pietilä, S., Björklund, A., Bülow, P. (2013). 'We are not as alike, as you think' sense of individuality within the co-twin relationship along the life course Journal of Aging Studies, 27(4), 339-346.
Josephson, I., Hedberg, B., Bülow, P. (2013). Problem-solving in physiotherapy - physiotherapists' talk about encounters with patients with non-specific low back pain Disability and Rehabilitation, 35(8), 668-677 United Kingdom: Informa Healthcare .
Bülow, P., Cedersund, E. (2013). Blended voices and co-narration in lay– interprofessional talk about return-to-work Journal of Applied Linguistics and Professional Practice, 10(3), 289-316.
Seing, I., Ståhl, C., Nordenfelt, L., Bülow, P., Ekberg, K. (2012). Policy and practice of work ability: a negotiation of responsibility in organizing return to work Journal of occupational rehabilitation, 22(4), 553-564.
Pietilä, S., Bülow, P., Björklund, A. (2012). Twinship and Marriage: Experiences during the course of twin relationships Review of European Studies, 4(4), 45-53.
Pietilä, S., Björklund, A., Bülow, P. (2012). Older twins' experiences of the relationship with their co-twin over the life course Journal of Aging Studies, 26(2), 119-128 USA: Elsevier .
Seing, I., Ståhl, C., Nordenfeldt, L., Bülow, P., Ekberg, K. (2011). Avstämningsmötet som arena för förhandling om arbetsförmåga Socialmedicinsk Tidskrift, 88(5), 408-417.
Bülow, P. (2009). "Röster" i samtal om arbetsförmåga: Kommunikativa processer i avstämningsmöten Socialmedicinsk Tidskrift, 86(3), 275-287.
Hydén, L., Bülow, P. (2004). Tidens väv: om sjukdomsberättelser Tidskrift för litteraturvetenskap, 70-83.
Bülow, P. (2004). Sharing experiences of contested illness by storytelling Discourse & Society, 15(1), 33-53.
Bülow, P., Hydén, L. (2003). In dialogue with time: identity and illness in narratives about chronic fatigue Narrative Inquiry, 13(1), 71-97.
Bülow, P., Hydén, L. (2003). Patient school as a Way of Creating Meaning in a Contested Illness: The Case of CFS Health, 7(2), 227-249.
Hydén, L., Bülow, P. (2003). Who's Talking: Drawing Conclusions from Focus Groups - Some Methodological Considerations International Journal of Social Research Methodology, 6(4), 305-321.

Artikel, forskningsöversikt

Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review.
Alimoradi, Z. Lin, C. Broström, A. Bülow, P. Bajalan, Z. Griffiths, M. , ... Pakpour A. (2019). Internet addiction and sleep problems: A systematic review and meta-analysis.

Doktorsavhandling

Bülow, P. (2003). Making sense of contested illness: Talk and narratives about chronic fatigue (Doctoral thesis, Linköping: Tema Kommunikation, Linköpings universitet).

Konferensbidrag

Jegermalm, M., Torgé, C., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P. (2019). Filling the gaps? – The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses in Sweden: Towards increased responsibility for the civil society beyond the dichotomous substitute-or-complement paradigm. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2019). The meaning of illness, times and spaces: Stories about severe mental illness from a life course perspective. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden.
Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Torgé, C., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Older people with and without mental illness – Register-based population study from Sweden. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway.
Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Similarities and Differences when Comparing Older People with Severe Mental Illness and a Population-based Study of Older People: Care and Living Conditions for Older People with Severe Mental Illness. Aging & Society: 8th Interdisciplinary Conference, Toyo University, Tokyo, Japan, 18–19 September 2018.
Wilińska, M., Bülow, P., Bülow, P., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M., Torgé, C. (2018). Severe mental illness from a life course perspective – the meaning of times and spaces. Narratives by older people living in homes for the Elderly. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway.
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2018). Care and living conditions for older people with severe mental illness in a Swedish municipality. Nationell forskningskonferens i socialt arbete, 9-10 October 2018, Örebro University, Örebro, Sweden.
Wilinska, M., Bülow, P. (2017). Alliances in making: Emotions and Micropolitics in multiparty return-to-work meetings. 7th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice, 21-23 November 2017, Ghent, Belgium..
Wilinska, M., Bülow, P. (2016). Work (Emotion) ability – emotion work in the work rehabilitation process,. The 8th Nordic Working Life Conference, 2-4 November 2016, Tampere, Finland..
Wilinska, M., Bülow, P., Rollander, B. (2016). Workability – a concept in making. The 8th Nordic Working Life Conference, 2-4 November 2016, Tampere, Finland.
Wilinska, M., Bülow, P. (2015). The right feeling – emotions in the work rehabilitation process. 10th International Conference in Interpretive Policy Analysis (IPA 2015), 8-10 July in Lille, France.
Bülow, P., Wilinska, M. (2014). Supported User Participation: Alignment in Multiparty Cross-Institutional Conversations about Work Capacity. 20th EUMASS Congress 11-13 September 2014, Stockholm.
Bülow, P., Cedersund, E. (2013). Narratives and accounts in cross-institutional, multi-party talk about work capacity. 13th International Pragmatics Conference, New Delhi, India, September 8-13 2013..
Pietilä, S., Bülow, P., Björklund, A. (2012). Twinship and Marriage: Experiences during the course of twinship relations. 14th International Congress of Twin Studies 2012, Florence, Italy.
Bülow, P. (2009). Multiparty talk: Negotiating needs, capacities and experiences. COMET 25th June - 27th June, Cardiff University.
Bülow, P. (2009). Talk about work capacity. COMET 2009 25th - 27th June, Cardiff University.
Pietilä, S., Bülow, P. (2007). Jag och min tvilling - min livsberättelse: människorna bakom tvillingforskningen sett ur ett narrativt perspektiv. Narrativ konferens, Linköpings universitet, Linköping.

Rapport

Bülow, P., Thunqvist Persson, D., Cedersund, E. (2017). Samtal som familjestödjande praktik: barn som anhöriga när föräldrar har psykiska problem. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare
Bülow, P., Wilinska, M. (2014). Delaktighet i avstämningsmöten. Jönköping
Bülow, P., Seitl, C., Bo, R. (2014). PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län: Arbetsrapport. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping
Bülow, P. (2013). Fallberättelser om arbetslivsinriktad rehabilitering: En fokusgruppsstudie. Jönköping: School of Health Sciences

Samlingsverk

Övrigt