Bertil Lindenfalk

Universitetsadjunkt Kvalitetsförbättring och Ledarskap
Filosofie kandidat
Master in Cognitive Science

Kontakt

Rum
Ga420
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 18 17
Schema
Ändra din information