Michael Ceder

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan