Miquel Correa

Doktorand nationalekonomi
Nationalekonomi , Jönköping International Business School

Kontakt

Rum
B5055
Telefon
Schema
Ändra din information
För en presentation av Miquel Correa, se engelska presentationsidan.