Eva Dahlqvist

Universitetsadjunkt Utbildning
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Master i Lärande