Eva Dahlqvist

Universitetsadjunkt Utbildning

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie Master i Lärande