Eva Dahlqvist

Universitetsadjunkt Utbildning
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie Master i Lärande

Kontakt

Rum
Hd 320
Telefon
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Dahlqvist, E. (2022). Kollegialt lärande i Handledarutbildningen Läslyftet i skolan. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 57 -81). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information