Björn Domeij

Forskare material och tillverkning
Teknologie doktor

Forskning

Björns forskning syftar till att främja förståelsen av stelning och de förhållanden som råder vid defektbildning. Detta innefattar undersökning av hur de olika stelningskropparna utvecklas och interagerar och hur den lokala kemiska sammansättningen varierar under stelningsförloppet.

Forskningen genomförs i samarbete med Scania CV AB, Volvo Powertrain Production Gjuteriet AB, Swerea SWECAST under forskningsprojektet "SPOFIC II" inom Swedish Casting Innovation Center (CIC) finansierat av Vinnova. Syftet med projektet är att utveckla verktyg som kommer att hjälpa gjuteriingenjörer och konstruktörer att förutse och undvika defekter i gjutgods, vilket möjliggör kostnadsbesparingar och ökad komponentprestanda.

Biografi

Björn växte upp i Piteå, en liten stad i norra Sverige. År 2009 flyttade han till Jönköping för att studera maskinteknik vid Tekniska högskolan i Jönköping. Studier utökades med masterprogrammet Produktutveckling och material, där gjutna material blev ett särskilt intresse. Programmet avslutades med ett forskningsorienterat examensarbete inom gjutjärn. Från 2014 studerar han till en doktorsexamen vid universitetets avdelning för material och tillverkning inom gjuteriteknik.

Artikel

Domeij, B., Diószegi, A. (2024). A review of dendritic austenite in cast irons. More information
Queirós, R., Domeij, B., Diószegi, A. (2024). Unraveling compacted and nodular cast iron porosity: Case studies approach International Journal of metalcasting, 18, 1811-1830. More information
Domeij, B., Diószegi, A. (2024). Relationships between macrostructure and microstructure in lamellar graphite iron castings International Journal of metalcasting. More information
Domeij, B., Elfsberg, J., Diószegi, A. (2023). Evolution of Dendritic Austenite in Parallel With Eutectic in Compacted Graphite Iron Under Three Cooling Conditions Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, 54, 2395-2410. More information
Belov, I., Fourlakidis, V., Domeij, B., Matsushita, T., Diószegi, A. (2023). A thermal conductivity model for grey iron International Journal of metalcasting. More information
Domeij, B., Belov, I., Fourlakidis, V., Diószegi, A. (2023). Implementation and Validation of Casting Simulation Methodology for Diagnostics of Lamellar Graphite Iron International Journal of metalcasting, 17, 1507-1517. More information
Domeij, B., Belov, I., Fourlakidis, V., Diószegi, A. (2023). Metodik för kort väg mellan forskning och gjutsimuleringsverktyg Gjuteriet, 12-13. More information
Domeij, B., Diószegi, A. (2020). The Distribution of Carbon in Austenite Studied on a Water-Quenched Compacted Graphite Iron Using Electron Probe Microanalysis International Journal of metalcasting, 14, 782-793. More information
Domeij, B., Hernando, J., Diószegi, A. (2018). Size distribution of graphite nodules in hypereutectic cast irons of varying nodularity Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, 49(5), 2487-2504. More information
Domeij, B., Diószegi, A. (2018). Solidification Chronology of the Metal Matrix and a Study of Conditions for Micropore Formation in Cast Irons Using EPMA and FTA Materials Science Forum, 925, 436-443. More information
Hernando, J., Domeij, B., González, D., Amieva, J., Diószegi, A. (2017). New experimental technique for nodularity and Mg fading control in compacted graphite iron production on laboratory scale Metallurgical and Materials Transactions. A, 48(11), 5432-5441. More information
Domeij, B., Hernando, J., Diószegi, A. (2016). Quantification of dendritic austenite after interrupted solidification in a hypoeutectic lamellar graphite iron , 5(1), 28-42 New York: Springer . More information

Doktorsavhandling

Domeij, B. (2019). Compacted graphite iron: On solidification phenomena related to shrinkage defects (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Domeij, B. (2023). Dendritic austenite in compacted and spheroidal graphite iron. 2023 7th Keith Millis Symposium, 16-20 October 2023, Atlanta, USA. More information
Domeij, B., Diószegi, A. (2021). Depletion of Si in the early solidification structure of Gray Cast Iron. 12th International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron (SPCI-XII), 9-12 November 2021, Muroran, Japan. More information
Hernando, J., Domeij, B., Diószegi, A. (2017). Influence of Ti and Mo additions on the isothermal coarsening process of primary austenite in Lamellar Graphite Iron. 6th Decennial International Conference on Solidification Processing, Old Windsor, UK, 25th‐28th July 2017.. More information
Domeij, B., Diószegi, A. (2017). Inferring the development of microsegregation and microstructure in Spheroidal and Compacted Graphite Iron using EPMA‐WDS. 6th Decennial International Conference on Solidification Processing, 25th-28th July 2017, Beaumont Estate, Old Windsor, UK. More information

Övrigt

Domeij, B., Elfsberg, J., Diószegi, A. . The evolution of dendritic austenite in a solidifying near‐eutectic compacted graphite iron under varying cooling conditions. More information
Domeij, B., Elfsberg, J., Diószegi, A. . The distribution of carbon during solidification of a compacted graphite iron. More information

Licentiatavhandling

Domeij, B. (2017). On the solidification of compacted and spheroidal graphite irons (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information