Gunilla Egonsdotter

Universitetsadjunkt
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Telefon
Extern telefon
070-2055031
Schema
Ändra din information

Gunilla Egonsdotter är doktorand inom Välfärd och socialvetenskap vid Hälsohögskolan och hon arbetar som adjunkt på socionomprogrammet vid Avdelningen för socialt arbete. 

Hennes doktorandprojektet har ett fokus på didaktik i ämnet socialt arbete och syftar till att undersöka om en datorsimulering (SimChild) kan främja reflektion hos socionomstudenter. För mer information se: researchgate.net

Gunilla är socionom och har en magisterexamen i Informatik. Hon har deltagit i forskningsprojekt mot Försvarshögskolan och Vinnova.  Gunilla har också  undervisat i ämnet Informatik men främst  Socialt arbete på grund- och avancerad nivå under de senaste 20 åren.

 

Antologibidrag

Egonsdotter, G., Borell, K. (2014). Datorbaserade simuleringar i samhällsvetenskaperna – SimChild i socionomutbildningen. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 229 -242). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik

Artikel

Egonsdotter, G., Bengtsson, S., Israelsson, M., Borell, K. (2020). Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 29(5), 362-376.

Konferensbidrag

Borell, K., Egonsdotter, G. (2014). SimChild, Child Protection, and Computer-based Simulation in Social Work Education. Twenty-first International Conference on Learning, New York, USA.
Borell, K., Egonsdotter, G. (2013). Utbildningsprojektet SimChild: En interaktiv simulering i grund- och vidareutbildningar av socionomer. Socionomdagarna, 12 - 13 november 2013, Stockholm.
Egonsdotter, G., Borell, K. (2012). Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk. The 6th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 5-7.
Palmius, J., Egonsdotter, G., Asproth, V. (2004). Simulations of Highly Complex Social Systems as a Tool for Designing Information Systems. Liege: CHAOS, CATSYS´03.
Egonsdotter, G., Palmius, J. (2002). A base for simulating information distribution. New York: Kluwer Academic/Plenum, The Seventh International Conference of the UK systems Society on Systems Theory and Practice in the Knowledge Age, held July 7-10, 2002 in York, United Kingdom.