Gunilla Egonsdotter

Universitetsadjunkt
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Doktorand
Tjänstledig

Kontakt

Extern telefon
070-2055031
Schema
Ändra din information

Gunilla Egonsdotter är disputerad i ämnet välfärd och socialvetenskap och hon arbetar som adjunkt vid socionomprogrammet på avdelningen för socialt arbete. 

Hennes doktorandprojektet har ett fokus på didaktik i ämnet socialt arbete och syftar till att undersöka om en datorsimulering (SimChild) kan främja reflektion hos socionomstudenter. För mer information se: researchgate.net

Gunilla är socionom och har en magisterexamen i Informatik. Hon har deltagit i forskningsprojekt mot Försvarshögskolan och Vinnova.  Gunilla har också  undervisat i ämnet Informatik men främst  Socialt arbete på grund- och avancerad nivå under de senaste 20 åren.

 

Artikel

Egonsdotter, G., Bengtsson, S. (2022). Reflections in Case-Based Learning: Experiences of Computer-Based Simulations in Social Work Education Journal of social work education. More information
Egonsdotter, G., Israelsson, M. (2022). Computer-based simulations in social work education: A scoping review. More information
Egonsdotter, G., Bengtsson, S., Israelsson, M., Borell, K. (2020). Child protection and cultural awareness: Simulation-based learning Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work, 29(5), 362-376. More information
Borell, K., Egonsdotter, G. (2012). Om möjligheterna att replikera professionella utmaningar i lektionssalen: Datorbaserad simulering av barnavårdsutredningar Högre Utbildning, 2(1), 47-50. More information

Doktorsavhandling

Egonsdotter, G. (2022). Datorbaserade simuleringar i socionomutbildningen: reflektion och social barnavård (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Antologibidrag

Egonsdotter, G., Borell, K. (2014). Datorbaserade simuleringar i samhällsvetenskaperna – SimChild i socionomutbildningen. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 229 -242). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information

Konferensbidrag

Borell, K., Egonsdotter, G. (2014). SimChild, Child Protection, and Computer-based Simulation in Social Work Education. Twenty-first International Conference on Learning, New York, USA. More information
Borell, K., Egonsdotter, G. (2013). Utbildningsprojektet SimChild: En interaktiv simulering i grund- och vidareutbildningar av socionomer. Socionomdagarna, 12 - 13 november 2013, Stockholm. More information
Egonsdotter, G., Borell, K. (2012). Computer Based Simulations in Social Work Education: A Progress Report from a Project on Assessments of Children in Risk. The 6th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, March 5-7. More information
Palmius, J., Egonsdotter, G., Asproth, V. (2004). Simulations of Highly Complex Social Systems as a Tool for Designing Information Systems. Liege: CHAOS, CATSYS´03. More information
Egonsdotter, G., Palmius, J. (2002). A base for simulating information distribution. New York: Kluwer Academic/Plenum, The Seventh International Conference of the UK systems Society on Systems Theory and Practice in the Knowledge Age, held July 7-10, 2002 in York, United Kingdom. More information

Övrigt

Egonsdotter, G., Borell, K. . Computer-based simulations in social work: From social work education to social work research. More information