Aimée Ekman

Universitetslektor Socialt arbete
Internationell samordnare Socionomprogrammet
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc519
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Aimée Ekman är särskilt intresserad av att öka förståelsen för överviktiga och feta människors perspektiv och förhållningssätt. Hennes teoretiska intressen kretsar kring socialt ordnande, sociala processer och handlings-/interaktionsformer. Hon har breda metodologiska erfarenheter av kvalitativa metoder med tyngdpunkt på grounded theory, etnografisk metod och kvalitativa intervjuer. I Ekmans avhandling Ett fett liv: en artikulering av viktordningen på bas av överviktiga människors erfarenheter föreslås att det jämsides med genus, klass, ålder och etnicitet finns ytterligare ett ordnande system som alla oundvikligen är en del av. Detta har Ekman valt att kalla viktordningen. Viktordningen är ett system som ordnar alla horisontellt som underviktiga, normalviktiga eller överviktiga. Den ordnar oss även vertikalt, genom att över- och underordna oss beroende på vilken viktkategori vi tillhör. Feta tenderar att underordnas genom detta system. Viktordningen är en teoretisk konstruktion baserad på intervjuer med starkt överviktiga människor, vardagliga och deltagande observationer, erfarenhetsbaserad fetmaforskning samt samhällsvetenskaplig kroppsstorleksrelaterad forskning i allmänhet och är ett sätt att förstå missgynnandet, underordnandet och förtryckandet av överviktiga och feta människor.

Ett pågående forskningsprojekt fokuserar på hur olika former av förtryck av feta och överviktiga människor kan förstås i termer av ordnande processer. Ett annat aktuellt forskningsprojekt handlar om hur feta kvinnor i Khayelitsha, en kåkstad till Kapstaden, ser på kroppsstorlek och hälsa. I detta projekt samarbetar Ekman med en docent vid Linköpings universitet och en profession vid University of Western Cape, Sydafrika.

Biografi

Aimée Ekman är sedan 2013 verksam som lektor vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. Hon disputerade 2012 i ämnet hälsa och samhälle vid Linköpings universitet med avhandlingen Ett fett liv: en artikulering av viktordningen på bas av överviktiga människors erfarenheter.  Hon har en magister i social antropologi och har genomfört två fältarbeten i Khayelitsha, en kåkstad till Kapstaden, Sydafrika.

Artikel

Ahlstrand, I. Larsson, I. Larsson, M. Ekman, A. Hedén, L. Laakso, K. , ... Hallgren J. (2022). Health-promoting factors among students in higher education within health care and social work: a cross-sectional analysis of baseline data in a multicentre longitudinal study BMC Public Health, 22(1). More information
Lindmark, U. Ahlstrand, I. Ekman, A. Berg, L. Hedén, L. Källstrand, J. , ... Larsson I. (2020). Health-promoting factors in higher education for a sustainable working life – protocol for a multicenter longitudinal study BMC Public Health, 20(1), 1-8. More information
Ekman, A. (2018). Theorizing failure: explanations regarding weight regain among people with fat bodies Social Theory & Health, 16(3), 272-291. More information
Ekman, A., Richt, B. (2013). Tonvikt på vikt tungt för de tyngsta Läkartidningen, 110(38), 1679-1680. More information
Ekman, A., Richt, B. (2013). Viktordningen – ett analytiskt perspektiv Sociologisk forskning, 50(3-4), 223-245. More information

Doktorsavhandling

Ekman, A. (2012). Ett fett liv: En artikulering av viktordningen på bas av överviktiga människors erfarenheter (Doctoral thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press). More information

Övrigt

Weissova, L., Rusaw, D., Johansson, P., Ekman, A. (2022). The implementation and measurement of internationalisation of the curriculum at home in higher education institutions: a scoping review [protocol]. Jönköping: Jönköping University More information