Sofia Enell

Universitetslektor socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Filosofie Doktor, Ph.D.


Tjänstledig

Kontakt

Rum
Ga433
Telefon
+46 36-10 1286
Extern telefon
070-6199512
Signatur/Kortnamn
ENESOF
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Sofia Enells forskningsintresse rör barn och ungas livsvillkor och samhällets interventioner gentemot denna målgrupp. Det gäller i synnerhet de barn och unga som under sin levnad kommer i kontakt med den sociala barn- och ungdomsvården. I detta fält har Enell inriktat sig på frågor om utredning, tvång och institutionsvård med ett fokus på de processer som uppstår och formar barn och ungas tid i och väg genom interventioner. Ett särskilt intresse är låst institutionsvård där livsvillkoren för barn och unga skiljer sig stort från jämnårigas villkor. Med sin forskning bidrar Enell med en ökad förståelse för mötet mellan barn och unga och välfärdsorganisationer, organisationer som har till uppgift att ge barn och unga stöd och skydd. Det handlar t ex om hur mötet kan påverka barns och ungas uppfattningar av sig själva och andra, de professionellas yrkesutövande, båda aktörernas handlande samt vilka bakomliggande faktorer som organiserar mötet. Ytterst berör Enells forskning skärningspunkten mellan omsorg och kontroll, mellan klient och välfärdsorganisation och mellan medborgare och välfärdssystem. 

Antologibidrag

Vogel, M., Enell, S. (2018). Staten och kapitalet: Om Statens institutionsstyrelses roll på barnavårdsmarknaden. In: Marie Sallnäs & Stefan Wiklund (Ed.), Socialtjänstmarknaden: om marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ- och familjeomsorgen (pp. 83 -205). Stockholm: Liber More information
Enell, S. (2018). Anpassningsstrategier och tolkningsföreträde: Ungas erfarenheter av att utredas på institution. In: S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 143 -166). Lund: Studentlitteratur AB More information
Enell, S., Gruber, S., Vogel, M. (2018). Tvångspraktiker på institution – teoretisk och historisk inramning. In: S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 19 -36). Lund: Studentlitteratur AB More information
Enell, S., Gruber, S., Vogel, M. (2018). Tvångspraktiker på institution – summering och avslutande reflektioner. In: S. Enell, S. Gruber & M. A. Vogel (Ed.), Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution (pp. 285 -292). Lund: Studentlitteratur AB More information

Artikel

Enell, S., Denvall, V. (2017). Searching for the right track – managing care trajectories in child welfare Child & Family Social Work, 22(1), 398-408. More information
Enell, S. (2017). ‘I got to know myself better, my failings and faults’: Young people’s understandings of being assessed in secure accommodation Young - Nordic Journal of Youth Research, 25(2), 124-140. More information
Enell, S. (2016). Young people in limbo: perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation Nordic Social Work Research, 6(1), 22-37. More information
Enell, S. (2014). Banor i samhällsvården: en tvåårig studie om unga som utretts på SiS-institution Socialvetenskaplig tidskrift, 21(2), 48-69. More information

Doktorsavhandling

Enell, S. (2015). Transit i samhällsvården: När unga utreds på särskilda ungdomshem (Doctoral thesis, Växjö: Linnaeus University Press). More information

Konferensbidrag

Enell, S., Wilińska, M. (2018). In the name of care: Locking up young people in Sweden. Eusarf Porto 2018 - All Children, All Families: Promoting Excellence In Child Welfare Research, Policy And Practice, 2nd to 5th October 2018, Porto, Portugal. More information
Enell, S. (2016). Young people in limbo: Perceptions of self-presentations when being assessed in secure accommodation. European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF) conference: Shaping the future. 2016-09-13 – 2016-09-16, Oviedo, Spain. More information
Enell, S. (2015). Institutional identities in transition – Young people’s understandings of assessments in secure accommodations. "Vulnerable childhood, exposed families and societal services". Arranged by the Lund University, Gothenburg University and Stockholm University, 18-20th March 2015, Gothenburg, Sweden. More information
Enell, S. (2014). Assessed young persons in secure units – trajectories in out-of-home care. European Scientific Association on Residential and Family Care for Children and Adolescents Conference (EUSARF) conference: Making a difference, 2-5th September 2014, Copenhagen, Denmark. More information

Rapport

Bergnéhr, D., Enell, S. (2018). Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige: En kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet. Stockholm: Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd More information
Enell, S., Denvall, V. (2018). Att överskrida gränser för barnens bästa: Tidigt och förebyggande arbete i Växjö kommun. Växjö: Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet More information
Enell, S., Denvall, V. (2013). Vägen från utredning till åtgärd: utredningsplaceringar vid särskilda utredningshem. Stockholm: Statens institutionsstyrelse More information
Enell, S., Hultman, M., Jergeby, U. (2008). Bedömningsmetoder vid rekrytering av familjehem: En systematisk kunskapsöversikt. Stockholm: Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS), Socialstyrelsen More information

Samlingsverk

(2018). Kontrollerade unga: Tvångspraktiker på institution. Lund: Studentlitteratur AB More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information