Kerstin Ericson

Utbildningsledare
Enheten för utbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Hd303
Telefon
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Karlsson Häikiö, T., Ericson, K. (2017). Kunskapsbildning genom visuella och geografiska markörer i bild- och geografiundervisning. In: Margaretha Häggström & Hans Örtegren (Ed.), Visuell kunskap för multimodalt lärande (pp. 59 -88). Lund: Studentlitteratur AB More information