Kerstin Ericson

Utbildningsledare
Enheten för utbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Artikel

Bäcklund, J., Hugo, M., Ericson, K. (2022). Pre-service teachers’ experiences of the transition from analogue to digital learning during the Covid-19 pandemic Problems of Education in the 21st Century, 80(2), 273-288. More information

Antologibidrag

Karlsson Häikiö, T., Ericson, K. (2017). Kunskapsbildning genom visuella och geografiska markörer i bild- och geografiundervisning. In: Margaretha Häggström & Hans Örtegren (Ed.), Visuell kunskap för multimodalt lärande (pp. 59 -88). Lund: Studentlitteratur AB More information