Daniel Eriksson

Utbildningshandläggare HLK
Översättare
Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2015
Telefon
Schema
Ändra din information

Administrerar följande program

  • Sustainable Communication (One Year)
  • Sustainable Communication (Two Years)

Arbetar med

  • Ansvarar för Ladok-utbildningen vid JU
  • Registrering, resultatrapportering m.m. i Ladok
  • Översättning och språkgranskning, engelska till svenska och svenska till engelska
  • Handläggare i Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF)
  • Sekreterare i HLK:s Kursplaneråd
  • Utbildnings- och kursplaner

Övrigt

Daniel är JU:s representant i referensgruppen för UHR:s svensk-engelska ordbok. Han är även medlem i nätverket ELPS, English-Language Professionals in Swedish Higher Education.