Hannes Ewehag

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Programansvarig för MKV-programmet