Carin Falkner

Universitetslektor pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Kontakt

Rum
Hb 230
Telefon
+46 36-10 1403
Signatur/Kortnamn
FALCAR
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

För en presentation av Carin Falkner, se engelska presentationsidan.