Nerrolyn Ramstrand

Professor
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Rektors rådgivare
Vd-kansli , Hälsohögskolan

Nerrolyn Ramstrand är professor i ortopedteknik vid Jönköpings universitet och biträdande forskningschef på Hälsohögskolan. Nerrolyns forskning fokuserar på att identifiera faktorer som påverkar hälsan och välbefinnandet hos personer med funktionsnedsättning i behov av proteser och ortoser. Hennes nuvarande forskningsinriktning är att utvärdera vilka effekter proteser och ortoser kan ha på att minska den uppmärksamhet som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna utföra specifika uppgifter. Nerrolyn har också ett stort intresse för utbildningsfrågor i allmänhet, och relaterat till ortopedteknik i synnerhet, och har publicerat ett antal vetenskapliga artiklar inom området. Hon är medlem i forskagruppen CHILD vid Jönköping University. I samarbete inom ramen för CHILD undersöker Nerrolyn metoder för att undersöka uppmärksamhet och engagemang med hjälp av teknik för att mäta hjärnaktivitet (fNIRS).

Nerrolyn är mycket aktiv internationellt inom den ortopedtekniska branschen och sitter i flera utskott för den internationella paraplyorganisationen (International Society for Prosthetics and Orthotics), inklusive den vetenskapliga kommittén och kommittén för utbildningsackreditering. Hon en av fyra chefredaktörer för Prosthetics and Orthotics International, den stora internationella tidskriften inom ortopedteknik.Artikel

Dillon, M., Ramstrand, N., Fatone, S., Hafner, B. (2020). 2019 in review: A perspective from the Editors-in-Chief Prosthetics and orthotics international, 44(1), 6-9.
von Walden, F. Gidlund, E. Liu, C. Ramstrand, N. Norrbom, J. von Wachenfelt, N. , ... Alkner B. (2020). Effect of acute transcranial magnetic stimulation on intracellular signalling in human skeletal muscle Journal of Rehabilitation Medicine, 52(2).
Ramstrand, N., Fatone, S., Dillon, M., Hafner, B. (2020). Sharing research data Prosthetics and orthotics international, 44(2), 49-51.
Fatone, S., Dillon, M., Hafner, B., Ramstrand, N. (2020). The challenges of double-blind peer review in an era of increasing research transparency Prosthetics and orthotics international, 44(4), 189-191.
Ramstrand, N., Möller, S., Rusaw, D. (2020). Transitioning to a microprocessor-controlled prosthetic knee – Executive functioning during single and dual-task gait Prosthetics and orthotics international, 44(1), 27-35.
Möller, S., Ramstrand, N., Hagberg, K., Rusaw, D. (2020). Cortical brain activity of transfemoral or knee-disarticulation prosthesis users performing single and dual-task walking activities Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering.
Fatone, S., Hafner, B., Ramstrand, N., Dillon, M. (2020). 2020 SAGE Elite Reviewer Award Prosthetics and orthotics international, 44(3), 114-115.
Jensen, A., Andersen, J., Quisth, L., Ramstrand, N. (2020). Finger orthoses for management of joint hypermobility disorders: Relative effects on hand function and cognitive load Prosthetics and orthotics international.
Sterner, A., Säfström, E., Palmér, L., Ramstrand, N., Hagiwara, M. (2020). Development and initial validation of an instrument to measure novice nurses' perceived ability to provide care in acute situations - PCAS BMC Nursing, 19.
Sterner, A., Hagiwara, M., Ramstrand, N., Palmér, L. (2019). Factors developing nursing students and novice nurses´ ability to provide care in acute situations Nurse Education in Practice, 35, 135-140.
Möller, S., Rusaw, D., Hagberg, K., Ramstrand, N. (2019). Reduced cortical brain activity with the use of microprocessor-controlled prosthetic knees during walking Prosthetics and orthotics international, 43(3), 257-265.
Dillon, M., Fatone, S., Ramstrand, N., Hafner, B. (2019). Prosthetics and Orthotics International welcomes qualitative research submissions Prosthetics and orthotics international, 43(4), 366-368.
Ramstrand, N., Gjøvaag, T., Starholm, I., Rusaw, D. (2019). Effects of knee orthoses on kinesthetic awareness and balance in healthy individuals , 6.
Ramstrand, N., Fatone, S., Dillon, M., Hafner, B. (2019). Peering into the peer review process and acknowledging those who do it well Prosthetics and orthotics international, 43(3), 247-249.
Dillon, M., Fatone, S., Hafner, B., Ramstrand, N. (2019). Keeping pace with the ever-growing orthotic and prosthetic profession: New faces and changes at Prosthetics and Orthotics International Prosthetics and orthotics international, 43(2), i-iii.
Ramstrand, N., Fatone, S., Dillon, M., Hafner, B. (2019). Promoting quality and transparency in clinical research Prosthetics and orthotics international, 43(5), 474-477.
Larsen, L., Ramstrand, N., Fransson, E. (2019). Psychosocial job demand and control: multi-site musculoskeletal pain in Swedish police Scandinavian Journal of Public Health, 47(3), 318-325.
Larsen, L., Ramstrand, N., Tranberg, R. (2019). Duty belt or load-bearing vest? Discomfort and pressure distribution for police driving standard fleet vehicles Applied Ergonomics, 80, 146-151.
Ramstrand, N., Dillon, M., Fatone, S., Hafner, B. (2019). Charting the future: Feedback from Prosthetics and Orthotics International readers and authors Prosthetics and orthotics international, 43(6), 573-575.
Ramstrand, N., Ramstrand, S. (2018). Competency standards for newly graduated prosthetist/orthotists in Sweden Prosthetics and orthotics international, 42(4), 387-393.
Sterner, A., Ramstrand, N., Nyström, M., Hagiwara, M., Palmér, L. (2018). Novice nurses' perceptions of acute situations - A phenomenographic study International Emergency Nursing, 40, 23-28.
Areskoug Josefsson, K., Thidell, F., Rolander, B., Ramstrand, N. (2018). Prosthetic and orthotic students’ attitudes toward addressing sexual health in their future profession Prosthetics and orthotics international, 42(6), 612-619.
Ramstrand, N., Ramstrand, S. (2018). Developing a competence-based core curriculum: a Delphi study Journal of prosthetics and orthotics, 30(2S), 69.
Möller, S., Hagberg, K., Samuelsson, K., Ramstrand, N. (2018). Perceived self-efficacy and specific self-reported outcomes in persons with lower-limb amputation using a non-microprocessor-controlled versus a microprocessor-controlled prosthetic knee Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13(3), 220-225.
Larsen, L., Elgmark Andersson, E., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2018). Multi-site musculoskeletal pain in Swedish police: associations with discomfort from wearing mandatory equipment and prolonged sitting International Archives of Occupational and Environmental Health, 91(4), 425--433.
Fatone, S., Paul, C., Barnett, C., Ramstrand, N. (2018). Balancing Act: Exploring Clinical, Theoretical, and Evidence-Based Perspectives in the Optimization of Balance using orthoses in Peripheral Neuropathy Journal of prosthetics and orthotics, 30(2S).
Elgmark Andersson, E., Larsen, L., Ramstrand, N. (2017). A modified Job Demand, Control, Support model for active duty police Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 58(3), 361-370.
Larsen, L., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2016). Effects of thigh holster use on kinematics and kinetics of active duty police officers Clinical Biomechanics, 37, 77-82.
Ramstrand, N., Zügner, R., Larsen, L., Tranberg, R. (2016). Evaluation of load carriage systems used by active duty police officers: Relative effects on walking patterns and perceived comfort Applied Ergonomics, 53(Part A), 36-43.
Magnusson, L., Ramstrand, N., Fransson, E., Ahlström, G. (2014). Mobility and satisfaction with lower-limb prostheses and orthoses among users in Sierra Leone: A cross-sectional study Journal of Rehabilitation Medicine, 46(5), 438-446.
Mlakar, M., Ramstrand, N., Burger, H., Vidmar, G. (2014). Effect of custom-made and prefabricated orthoses on grip strength in persons with carpal tunnel syndrome Prosthetics and orthotics international, 38(3), 193-198.
Magnusson, L., Ahlström, G., Ramstrand, N., Fransson, E. (2013). Malawian prosthetic and orthotic users' mobility and satisfaction with their lower limb assistive device Journal of Rehabilitation Medicine, 45(4), 385-391.
Rusaw, D., Hagberg, K., Nolan, L., Ramstrand, N. (2013). Bilateral electromyogram response latency following platform perturbation in unilateral transtibial prosthesis users: Influence of weight distribution and limb position Journal of rehabilitation research and development, 50(4), 531-544.
Glemne, M., Ramstrand, N., Crafoord, J., Nygren, L. (2013). Preoperative characteristics and functional outcomes of lower limb amputees treated at Southern Älvsborg Hospital, Sweden Prosthetics and orthotics international, 37(4), 298-304.
Ramstrand, N. (2013). Translating research into prosthetic and orthotic practice Prosthetics and orthotics international, 37(2), 108-112.
Rusaw, D., Hagberg, K., Nolan, L., Ramstrand, N. (2012). Can vibratory feedback be used to improve postural stability in persons with transtibial limb loss? Journal of rehabilitation research and development, 49(8), 1239-1254.
Ramstrand, N., Lygnegård, F. (2012). Can balance in children with cerebral palsy improve through use of an activity promoting computer game? Technology and Health Care, 20(6), 501-510.
Ramstrand, N., Larsen, L. (2012). Musculoskeletal injuries in the workplace: perceptions of Swedish police International Journal of Police Science and Management, 14(4), 334-342.
Rusaw, D., Ramstrand, N. (2011). Motion-analysis studies of transtibial prosthesis users: a systematic review Prosthetics and orthotics international, 35(1), 8-19.
Ramstrand, N., Ramstrand, S., Brolund, P., Norell, K., Bergström, P. (2011). Relative effects of posture and activity on human height estimation from surveillance footage. Forensic Science International, 212(1-3), 27-31.
Ramstrand, N., Thuesen, A., Nielsen, D., Rusaw, D. (2010). Effects of an unstable shoe construction on balance in women aged over 50 years. Clinical Biomechanics, 25(5), 455-460.
Johannesson, A., Larsson, G., Ramstrand, N., Lauge-Pedersen, H., Wagner, P., Atroshi, I. (2010). Outcomes of a standardized surgical and rehabilitation program in transtibial amputation for peripheral vascular disease: a prospective cohort study American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 89(4), 293-303.
Rusaw, D., Ramstrand, N. (2010). Sagittal plane position of the functional joint centre of prosthetic foot-ankle mechanisms Clinical Biomechanics, 25(7), 713-720.
Magnusson, L., Ramstrand, N. (2009). Prosthetist/Orthotist Educational Experience & Professional Development in Pakistan Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 4(6), 385-392.
Ramstrand, N. (2009). A comparison of foot placement strategies of transtibial amputees and able-bodies subjects during stair ambulation Prosthetics and orthotics international, 33(4), 348-355.
Ramstrand, N., Brodtkorb, T. (2008). Considerations for developing an evidenced-based practice in orthotics and prosthetics Prosthetics and orthotics international, 32(1), 93-102.
Ramstrand, N., Andersson, C., Rusaw, D. (2008). Effects of an unstable shoe construction on standing balance in children with developmental disabilities: a pilot study Prosthetics and orthotics international, 32(4), 422-433 London: Informa Healthcare Ltd. .
Ramstrand, N., Nilsson, K. (2007). Validation of a patient activity monitor to quantify ambulatory activity in an amputee population Prosthetics and orthotics international, 31(2), 157-166.
Ramstrand, N., Jacobs, N. (2007). ISPO Consensus Conference on Appropriate Lower Limb Orthotics for Developing Countries: Conclusions and Recommendations Prosthetics and orthotics international, 31(2), 214-216.

Artikel, forskningsöversikt

Konferensbidrag

Möller, S., Ramstrand, N., Hagberg, K., Rusaw, D. (2019). Can Microprocessor-Controlled Prosthetic Knees Reduce Attentional Demand during Singleand Dual-task Walking?. ISPO’s 17th World Congress (International Society for Prosthetics and Orthotics), 5-8 October 2019, Kobe, Japan.
Rusaw, D., Ramstrand, N., Nylander, E. (2019). Optimizing strategies for literature searching in Prosthetics & Orthotics. ISPO’s 17th World Congress (International Society for Prosthetics & Orthotics), 5-8 October 2019, Kobe, Japan.
Ramstrand, N. (2018). The Prosthetic and Orthotic process model (POP). 44th Academy Annual Meeting & Scientific Symposium, February 14-17, 2018, New Orleans, Louisiana, USA.
Ramstrand, N. (2018). Clinical outcome measures to evaluate the effects of lower-limb orthotic management post-stroke. The 11th Nordic prosthetist and orthotist conference Copenhagen, Denmark, 6th – 8th September 2018.
Ramstrand, N., Möller, S. (2018). Can prostheses and orthoses reduce the demand on higher order cognitive processes during walking?. The 11th Nordic prosthetist and orthotist conference Copenhagen, Denmark, 6th – 8th September 2018.
Ramstrand, N. (2018). Considerations for developing an evidenced-based practice in orthotics and prosthetics. International Central European ISPO conference 2018, September 20-22, 2018, Portorož, Slovenia.
Ramstrand, N., Gjøvaag, T., Starholmen, I., Rusaw, D. (2017). Effects of knee orthosis design on proprioception and balance. ISPO 16th World Congress 2017, Cape Town, South Africa, 8-11 May 2017.

Rapport

Larsen, L., Elgmark Andersson, E., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2014). Jämförande studie av Svensk polis rörelseförmåga vid användandet av bål och/eller bäcken fixerad utrustning. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping
Elgmark Andersson, E., Larsen, L., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2014). Psykosociala aspekter. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping
Tranberg, R., Zügner, R., Larsen, L., Ramstrand, N. (2014). Jämförande studie av Svensk polis rörelseförmåga vid användandet av bål och/eller bäcken fixerad utrustning. Göteborg: Västra Götalandsregionen
Elgmark Andersson, E., Larsen, L., Tranberg, R., Ramstrand, N. (2013). Fysiska aspekter. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping

Övrigt