Mia Verhoeff Friman

Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb 139
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 08 45
Ändra din information