Claudia Gillberg

Doktor i pedagogik

Forskning

Claudia Gillberg är doktor i pedagogik och affilierade forskare vid Encell och Högskolan för lärande och kommunikation. Claudias forskningsintressen gäller hur forskning kan bidra till en samhällsutveckling, möjligheter och hinder till kunskapsutveckling och lärande i organisationer. Det livslånga lärandet innebär för Claudia att ha en öppen och pluralistisk hållning mot alla former av kunskap.

Biografi

Claudia Gillberg har erfarenhet av undervisning på följande kurser och program: fristående kurser i pedagogik på samtliga nivåer, även masterprogram och forskarutbildning, genusvetenskapliga kurser på grundutbildningsnivå, aktionsforskningskurser, högskolepedagogiska kurser, omfattande undervisning på personalvetarprogrammet samt kursansvar. Vidare har Claudia initierat och genomfört en rad uppdragsutbildningar i den offentliga sektorn. Hon har även mångårig erfarenhet av att genomföra kompetensutvecklande kurser i den privata sektorn. 

Antologibidrag

Gillberg, C. (2020). The significance of crashing past gatekeepers of knowledge: Towards full participation of disabled scholars in ableist academic structures. In: N. Brown & J. Leigh (Ed.), Ableism in Academia: Theorising experiences of disabilities and chronic illnesses in higher education (pp. 11 -30). London: UCL Press
Gillberg, C. (2019). Working in knowledge-intensive organisations when it is impossible to be physically present: female employees who suffer from chronic illnesses. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 177 -189). London: Routledge
Gillberg, C. (2019). Feminism and healthcare: Toward a feminist pragmatist model of healthcare provision. In: P. Liamputtong (Ed.), Handbook of research methods in health social sciences Singapore: Springer
Gillberg, C. (2017). Arbete i kunskapsintensiva organisationer när den fysiska närvaron blir omöjlig: kvinnliga anställda med kroniska sjukdomar. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 223 -236). Lund: Studentlitteratur AB
Reid, C., Gillberg, C. (2014). Feminist Participatory Action Research. In: David Coghlan; Mary Brydon-Miller (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Action Research (pp. 344 -348).
Gillberg, C. (2014). Feminism. In: David Coghlan; Mary Brydon-Miller (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Action Research (pp. 337 -341). London: Sage Publications
Gillberg, C. (2012). A Methodological Interpretation of Feminist Pragmatism. In: Maurice Hamington & Cecilia Bardwell Jones (Ed.), Contemporary Feminist Pragmatism (pp. 217 -237). London: Routledge
Gillberg, C., Lund, S. (2009). Kampen om utrymme för lärande på en arbetsplats som förskolan. In: Christina Angelfors & Eva Schörner (Ed.), En bok om genus: nyfikenhet, nytänkande, nytta (pp. 143 -157). Växjö: Växjö University Press
Gillberg, C. (2008). Professionell autonomi för förskollärare: illusion eller möjlighet. In: Karin Jonnergård, Elin K. Funck, Maria Wolmesjö (Ed.), När den professionella autonomin blir ett problem (pp. 163 -175). Växjö: Växjö University Press

Artikel

Gillberg, C., Pettersson, A. (2019). Between duty and right: disabled schoolchildren and teachers’ ableist manifestations in Sweden Disability & Society, 34(9-10), 1668-1673.
Pajalic, Z., Persson, L., Gillberg, C. (2014). Implementing the Action Research approach in the context of Swedish municipal care: A facilitator’s reflections Action Learning Action Research Journal (ALARj), 20(2), 114-129 Brisbane: Action Learning Action Research Association, Australia .
Gillberg, C., Vo, L. (2011). Approche pragmatiste de la connaissance et de l'apprentissage dans les organisations Management & Avenir, 410-427 Frankrike: a Société de Philosophie des Sciences de Gestion .

Doktorsavhandling

Gillberg, C. (2009). Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan (Doctoral thesis, Växjö: Växjö University Press).

Konferensbidrag

Gillberg, C. (2018). The inappropriate applicant. Navigating Ableism in recruitment to academia. Ableism in Academia, 23 March 2018, London, UK.
Gillberg, C., Hansson, E. (2010). The Creative Transformation of Practices and Theories: Democratic Principles for Learning and Knowledge Sharing. Melbourne: ALAR, ALARA World Congress, 2010.
Gillberg, C. (2010). Organisational boundary work and AR inside and outside higher education. Participatory Action Research and Action Learning, 8th World Congress 2010, 6th - 9th September, Melbourne, Australia.
Gillberg, C. (2010). Feminist Action Research and Pragmatism: How to avoid faulty validity claims in organisations. Action Learning, Action Research World Congress 2010, ALARA.
Gillberg, C. (2010). Challenging Higher Education: Knowledge, Learning, and Organisational Development by doing Action Research. Action Learning Action Research World Congress 2010.
Björn, M., Gillberg, C. (2006). Democracy and Diversity in Swedish Higher Education. NERA/NFPF Congress, Örebro, March 9-11, 2006.
Gillberg, C., Krantz, J. (2005). In what way is methodology compatible with democratic principles of participation?. NERA/NFPF Congress, Örebro, March 9-11, 2006.
Gillberg, C., Hartman, T. (2005). Gender Equality in Higher Education: Democracy and Student Access. Gender Equality in Higher Education.

Rapport

Duffy, S., Gillberg, C. (2018). Extreme poverty in a time of austerity: Submission to UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights. Sheffield, England: Centre for Welfare Reform
Gillberg, C. (2016). A Troubling Truth: Chronic Illness, Participation and Learning for Change. Sheffield: Centre for Welfare Reform

Recension

Övrigt

Adams Lyngbäck, L., Bylund, C., Gillberg, C., Jones, G., Larsdotter, M., Nelson, B. (2020). The impact of COVID-19 on disabled citizens in Sweden [blog post].