Carla G Machado

Universitetslektor
Företagsekonomi , Jönköping International Business School
Doktor i företagsekonomi

Carlas forskning fokuserar på hållbar driftledning, särskilt inom Industri 4.0-sammanhang, verksamhetsstrategi och organisatorisk digital beredskap. Hennes forskningsområden fokuserar i huvudsak på verksamhetsstyrning, mognadsmodeller, hållbar drift och supply chain management, samt digital transformation.

Carla samverkar i olika forskningsprojekt och är för närvarande engagerad som forskare inom supply chain management vid JIBS. Hon är också inblandad i ett projekt som förväntas bidra till en ökad automatiserad produktionshantering - Smart PM Project

Carla har en doktorsexamen i Industrial Engineering and System, från PUCPR/Brasilien (2015). Hon har även en masterexamen i Industrial Engineering samt en specialistexamen i Strategic Business Management från UNESP/Brasilien.

Sedan 2010 har Carla arbetat vid olika tekniska lärosäten och handelshögskolor i Brasilien. Mellan 2018-2020 arbetade hon som lärare och forskare vid Chalmers tekniska högskola.

Carla har erfarenhet från industriell marknadsföring genom sitt tidigare arbete inom två brasilianska industrikoncerner (2000-2011), och som hållbarhetsrevisor för Inter IKEA-koncernen, där hon genomfört utbildningar och revisioner hos IKEA:s leverantörer i USA, Brasilien och Argentina (2015-2017).

Orcid: http://orcid.org/0000-0003-2355-763X

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Carla_Goncalves_Machado

Member of https://supplychain4.org

 

Artikel

Chari, A., Niedenzu, D., Despeisse, M., Machado, C., Azevedo, J., Boavida-Dias, R., Johansson, B. (2022). Dynamic capabilities for circular manufacturing supply chains—Exploring the role of Industry 4.0 and resilience Business Strategy and the Environment. More information
Machado, C., Winroth, M., Almström, P., Ericson Öberg, A., Kurdve, M., AlMashalah, S. (2021). Digital organisational readiness: experiences from manufacturing companies Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 167-182. More information
Machado, C., Winroth, M., Ribeiro da Silva, E. (2020). Sustainable manufacturing in Industry 4.0: an emerging research agenda International Journal of Production Research, 58(5), 1462-1484. More information
Machado, C., Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S., Angelis, J., Mattioda, R. (2017). Framing maturity based on sustainable operations management principles International Journal of Production Economics, 190, 3-21. More information
Shinohara, A., Navarro Hundzinski, L., Pinheiro de Lima, E., Machado, C. (2015). O estudo do marco regulatório para produção sustentável [The study of regulatory framework for sustainable production] Revista Produção Online, 15(1), 295-320. More information
Silva, W., Machado, C., de Lima, E., da Costa, S. (2013). Engenharia de produção, gestão de operações e sustentabilidade: mapeamento intelectual do campo de estudo Produto & Produção, 14(3), 35-48. More information
Machado, C., Da Costa, S., Manfrim, P., De Lima, E. (2012). Industrial engineering, operations management and sustainability: Overview Brazilian Journal of Operations & Production Management, 9(2), 51-74. More information

Doktorsavhandling

Machado, C. (2015). Developing a maturity framework for sustainable operations management (Doctoral thesis, Curitiba: Pontifical Catholic University of Paraná). More information

Antologibidrag

Carpejani, P. de Jesus, É. Catapan, B. Gouvea da Costa, S. Pinheiro de Lima, E. Tortato, U. , ... Richter B. (2020). Affordable and Clean Energy: A Study on the Advantages and Disadvantages of the Main Modalities. In: W. Leal Filho, P. R. Borges de Brito & F. Frankenberger (Ed.), International business, trade and institutional sustainability (pp. 615 -627). Cham: Springer More information

Konferensbidrag

Antai, I., Machado, C., Bergholm, P., Amaleh, P., Larsson, J. (2022). Digital Transformation in Omnichannel Manufacturing Supply Chains. 31st International IPSERA Conference, Jönköping, Sweden, April 10th-13th, 2022. More information
Machado, C., Ribeiro da Silva, E., Angelis, J., Lohmer, J. (2022). Blockchain-based sustainability, traceability, and compliance system: a research agenda for forestry supply chains. 31st International IPSERA Conference, Jönköping, Sweden, April 10th-13th, 2022. More information
Ragan, E., Friess, K., Machado, C., Eslami, M. (2022). The role of transparency and resilience in responsive supply chains. 31st International IPSERA Conference, Jönköping, Sweden, April 10th-13th, 2022. More information
Pardillo-Baez, Y., Sequeira, M., Machado, C., Levinsohn, D. (2022). Strategies for sustainable alternative food networks in uncertain times. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, 9th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chain Forum, Zagreb, Croatia, 22nd to 23rd March, 2022. More information
Iubel de Oliveira Pereira, D., Pinheiro de Lima, E., Machado, C., Gouvêa da Costa, S. (2020). A Review Content Analysis Between Industry 4.0 and Sustainable Manufacturing. Cham: Springer, 25th International Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 15-17 July, 2019, Noi Sad, Serbia. More information
Machado, C., Almström, P., Öberg, A., Kurdve, M., Almashalah, S. (2020). Maturity framework enabling organizational digital readiness. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Iubel, D., Pinheiro de Lima, E., Machado, C., Gouvêa Da Costa, S. (2020). Assessing challenges, barriers, practices and capability towards digitalization. 2020 IISE Annual Conference, 30 May - 2 June 2020, New Orleans, USA. More information
Machado, C., Winroth, M., Carlsson, D., Almström, P., Centerholt, V., Hallin, M. (2019). Industry 4.0 readiness in manufacturing companies: Challenges and enablers towards increased digitalization. 52nd CIRP Conference on Manufacturing Systems, CMS 2019; Ljubljana; Slovenia; 12 June 2019 through 14 June 2019. More information
Machado, C., Despeisse, M., Winroth, M., Ribeiro da Silva, E. (2019). Additive manufacturing from the sustainability perspective: Proposal for a self-assessment tool. 52nd CIRP Conference on Manufacturing Systems (CMS), Ljubljana, Slovenia, June 12-14, 2019. More information
Ribeiro da Silva, E., Shinohara, A., Pinheiro de Lima, E., Angelis, J., Machado, C. (2019). Reviewing digital manufacturing concept in the Industry 4.0 paradigm. 52nd CIRP Conference on Manufacturing Systems (CMS), Ljubljana, Slovenia, June 12-14, 2019. More information
Carpejani, P., Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S., Machado, C., Bonfim Catapan, B., Deschamps, F., Loures, E. (2019). A Materialidade como Competência de Transformação Organizacional na Perspectiva de Sustentabilidade. 7th International Workshop - Advances in Cleaner Production, Barranquilla, Colombia, June 21st and 22nd, 2018. More information
Carpejani, P., Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S., Machado, C., Saheb, D., Vosgerau, D., Riesemberg, R. (2019). La Investigación-Acción como Instrumento de Perfeccionamiento del Proceso de Materialidad. 7th International Workshop - Advances in Cleaner Production, Barranquilla, Colombia, June 21st and 22nd, 2018. More information
Machado, C., Winroth, M., Carlsson, D., Centerholt, V. (2019). Digitalization for sustainable production: exploring the use of digital maturity models. 6th EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, 18-19 March, 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Machado, C., Kurdve, M., Winroth, M., Bennett, D. (2018). Production management and smart manufacturing from a systems perspective. 16th International Conference on Manufacturing Research, incorporating the 33rd National Conference on Manufacturing Research, September 11–13, 2018, University of Skövde, Sweden. More information
Machado, C., Winroth, M., Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S., Mattioda, R. (2018). Developing capabilities for Sustainable Operations Management. 5th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, Kassel, Germany, 5-6 March, 2018. More information
Carpejani, P., de Lima, E., da Costa, S., Machado, C., Tortato, U. (2017). The contribution of the materiality process to a clean production. 24th International Conference on Production Research, ICPR 2017; Poznan; Poland; 30 July 2017 through 3 August 2017. More information
Carpejani, P., Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S., Machado, C., Da Veiga, C. (2017). The Contribution of the Process of Materiality to the Evolution of the Field of Sustainability Performance Measurement. International Joint Conference - ICIEOM-ADINGOR-IISE-AIM-ASEM (IJC 2017), Valencia, Spain, July 6-7, 2017. More information
Machado, C., Pinheiro De Lima, E., Gouvea Da Costa, S., Angelis, J., Mattioda, R. (2015). A maturity framework for sustainable operations management. 23rd International Conference for Production Research, ICPR 2015; Marriott Hotel ManilaManila; Philippines; 2 August 2015 through 6 August 2015. More information
De Lima, E., Machado, C., Kluska, R., Hundzinski, L., Rocha, L., Da Silva, E., Da Costa, S. (2014). Developing and testing a design process for sustainable indicators. IIE Annual Conference and Expo 2014; Palais des Congres de Montreal159, rue Saint-Antoine Ouest Montreal; Canada; 31 May 2014 through 3 June 2014. More information
Machado, C., Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S., Angelis, J., Rocha, L. (2014). Studying sustainability process implementation through operations management lens. 21st International Annual EurOMA Conference, 20th - 25th June, 2014, Palermo, Italy. More information
Hundzinski, L., De Lima, E., Gouvea Da Costa, S., Machado, C., Cestari, J., Kluska, R. (2013). Sustainability standards and guidelines requirements for integrated management. 22nd International Conference on Production Research, ICPR 2013, Parana, Brazil, 28 July - 1 August 2013. More information
Machado, C., Pinheiro De Lima, E., Gouvea Da Costa, S., Cestari, J., Kluska, R., Hundzinski, L. (2013). Developing a sustainable operations maturity model (SOMM). 22nd International Conference on Production Research, ICPR 2013; Parana; Brazil; 28 July 2013 through 1 August 2013. More information
Kluska, R., Pinheiro De Lima, E., Gouvea Da Costa, S., Machado, C., Cestari, J., Hundzinski, L. (2013). Correlation process in content analysis for a BPM modeling project. 22nd International Conference on Production Research, ICPR 2013; Parana; Brazil; 28 July 2013 through 1 August 2013. More information
Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S., Machado, C., Drohomeretski, E. (2013). Sustainable operations maturity models characterisation. 20th International Annual EurOMA Conference, 7th - 12th June, 2013, Dublin, Ireland. More information
Machado, C., Manfrin, P., De Lima, E., Da Silva, W., De Oliveira Maciel, C. (2012). Sustainability operations management: An overview of research trends. 62nd IIE Annual Conference and Expo 2012; Orlando, FL; United States; 19 May 2012 through 23 May 2012. More information
Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S., Machado, C., Manfrin, P. (2012). Sustainable operations strategy: theoretical frameworks evolution. 4th Joint World Conference on Production & Operations Management / 19th International Annual EurOMA Conference, Amsterdam, Netherlands, 1-5 July, 2012. More information
Machado, C., Pinheiro de Lima, E., Gouvea da Costa, S., Cestari, J., Kluska, R., Hundzinski, L. (2011). Indicators Formulation Process For Sustainable Operations Management. Berlin: Springer, 5th International Conference on Production Research (ICPR) Americas, July 21-23, 2010, Bogotá, Colombia. More information
Machado, C., Albino, J., Torres, M., Orti, P., Cavenaghi, V. (2010). Implementation of a knowledge management program and its impact on the management system: Case study at an industrial company. POMS 21st Annual Conference, Vancouver, Canada, May 7 to May 10, 2010. More information
Machado, C., Cavenaghi, V. (2009). Use of life cycle assessment in sustainable manufacturing: review of literature, analysis and trends. POMS 20th Annual Conference, Orlando, Florida, USA, May 1 to 4, 2009. More information