Susanne Evertsson Grahn

Universitetsadjunkt
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie magister
historia och svenska som andraspråk

Kontakt

Rum
Hb 430
Extern telefon
0730349505
Signatur/Kortnamn
GRASUS
Schema
Ändra din information