Andreas Gremyr

Doktorand

Hur kan sjukvården kan bli ett sk lärande hälsosystem (eng. learning health system; LHS) där teknik kan underlätta arbetsprocesser och delaktighet (coproduction)? Hur kan detta arbetssätt gynna kontinuerligt lärande och förbättringar för såväl patienter som personal? Andreas forskning tar avstamp i utveckling av lärande hälsosystem internationellt för att sedan beskriva och utvärdera lokal utveckling av ett lärandesystem inom psykiatrisk vård, speciellt med fokus på komplexitet. Lokal utveckling och testning sker på psykoskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Avhandlingen har den preliminära titeln: “Towards a Learning Health System for severe mental illness" och innehåller delarbeten:

  • Ihop med Schizofreniförbundet har det utforskats hur ett lärandesystem kan komma att se ut för en person med schizofeni: "A Learning Health System for People with Severe Mental Illness: A Promise for Continuous Learning, Patient Coproduction and more Effective Care"
  • Utveckling av en digital patientvy för schizofrenivård för att stödja personcentrerad vård - en plan för att hantera komplexitet, i samarbete med University of Oxford: "How can complexity assessment inform the development and deployment of a digital dashboard for schizophrenia care? A case study of NASSS-CAT application"
  • Litteraturgenomgång av forskning kring LHS och syntetisering av resultat i en modell. (Pågående)
  • Utveckling och utvärdering av LHS-applikationer: Pilottestning i schizofrenivård (Planering) 

Andreas har bakgrund som psykolog och projektledare för flera lokala, regionala och nationella projekt som rör uppföljning och återkoppling av data i förbättringsarbete. Forskningen är en del i hans arbete som verksamhetsutvecklare inom psykosvården.

Artikel

Holmberg, C., Gremyr, A., Torgerson, J., Mehlig, K. (2021). Clinical validity of the 12-item WHODAS-2.0 in a naturalistic sample of outpatients with psychotic disorders BMC Psychiatry, 21(1).
Gremyr, A., Andersson-Gäre, B., Greenhalgh, T., Malm, U., Thor, J., Andersson, A. (2020). Using complexity assessment to inform the development and deployment of a digital dashboard for schizophrenia care: Case study Journal of Medical Internet Research, 22(4).
Allerby, K., Goulding, A., Ali, L., Gremyr, A., Waern, M. (2020). Person-Centered Psychosis Care How Increasing Person-Centeredness In Psychosis Inpatient Care Relate To Care Consumption And Ward Burden Schizophrenia Bulletin, 46(Supplement 1), S323.
Allerby, K., Goulding, A., Ali, L., Gremyr, A., Waern, M. (2019). Person-Centered Psychosis Care (PCPC) In An Inpatient Setting: Ward Level Data And Staff Workload Schizophrenia Bulletin, 45(Supplement 2), S304.