Andreas Gremyr

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Hur kan sjukvården kan bli ett sk lärande hälsosystem (eng. learning health system; LHS) där teknik kan underlätta arbetsprocesser och delaktighet (coproduction)? Hur kan detta arbetssätt gynna kontinuerligt lärande och förbättringar för såväl patienter som personal? Andreas forskning tar avstamp i utveckling av lärande hälsosystem internationellt för att sedan beskriva och utvärdera lokal utveckling av ett lärandesystem inom psykiatrisk vård. Detta sker på psykoskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Avhandlingen har den preliminära titeln: “Towards a Learning Health System for severe mental illness" och innehåller delarbeten:

  • Ihop med Schizofreniförbundet utforskas med stöd av principer från service design hur ett lärandesystem kan komma att se ut för en person med schizofeni: "A Learning Health System for People with Severe Mental Illness: A Promise for Continuous Learning, Patient Coproduction and more Effective Care" (Inskickad)
  • Utveckling av en digital patientvy för schizofrenivård för att stödja personcentrerad vård: en plan för att hantera komplexitet (Pågående)
  • Litteraturgenomgång av forskning kring LHS och syntetisering av resultat i en modell. (Pågående)
  • Utveckling och utvärdering av LHS-applikationer: Pilottestning i schizofrenivård (Planering) 

Andreas har bakgrund som psykolog och projektledare för flera lokala, regionala och nationella projekt som rör uppföljning och återkoppling av data i förbättringsarbete. Forskningen är en del i hans arbete som verksamhetsutvecklare inom psykosvården.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information