Johanna Norderyd

Kontakt

Rum
Gf317
Schema
Ändra din information

Barn med funktionsnedsättning kan ha ökad risk för att få orala problem. För en del kan nedsatt munhälsa förstärka effekten av en funktionsnedsättning, för andra kan funktionsnedsättningen i sig innebära ökad risk för sämre munhälsa. Möjlighet att samverka till tandvård påverkar också den orala hälsan och den tandvård som utförs.

Utgångspunkten för Johannas forskningsarbete är oral hälsa och tandvårdsomhändertagande hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning, beskrivet ur ett biopsykosocialt perspektiv. Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: barn- och ungdomsversion (ICF-CY) används. Studierna kommer att ha både kvantitativ och kvalitativ ansats. Projektet finansieras av Futurum – akademin för hälsa och vård, landstinget i Jönköpings län.

Johanna Norderyd är tandläkare och specialist i barntandvård (pedodonti). Hon arbetar på Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd på Odontologiska Institutionen i Jönköping.

Artikel

Norderyd, J., Gahn, R. (2023). Special Olympics – tandvårdens bidrag till bättre oral hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning Aktuel Nordisk Odontologi, 48(1), 172-185. More information
Stensson, M., Norderyd, J., Van Riper, M., Marks, L., Björk, M. (2022). Dental health care for children with Down syndrome: Parents' description of their children's needs in dental health care settings. European Journal of Oral Sciences, 130(3). More information
Peschel, N. Wright, J. Koster, M. Clarke, A. Tadini, G. Fete, M. , ... Schneider H. (2022). Molecular Pathway-Based Classification of Ectodermal Dysplasias: First Five-Yearly Update Genes, 13(12). More information
Stensson, M., Norderyd, J., Van Riper, M., Marks, L., Björk, M. (2021). Parents' perceptions of oral health, general health and dental health care for children with Down syndrome in Sweden Acta Odontologica Scandinavica, 79(4), 248-255. More information
Norderyd, J., Faulks, D., Molina, G., Granlund, M., Klingberg, G. (2018). Which factors most influence referral for restorative dental treatment under sedation and general anaesthesia in children with complex disabilities: Caries severity, child functioning or dental service organisation? International Journal of Paediatric Dentistry, 28(1), 71-82. More information
Norderyd, J. Graf, J. Marcusson, A. Nilsson, K. Sjöstrand, E. Steinwall, G. , ... Bågesund M. (2017). Sublingual administration of atropine eyedrops in children with excessive drooling - a pilot study International Journal of Paediatric Dentistry, 27(1), 22-29. More information
Pettersson, M., Bergendal, B., Norderyd, J., Nilsson, D., Anderlid, B., Nordgren, A., Lindstrand, A. (2017). Further evidence for specific IFIH1 mutation as a cause of Singleton-Merten syndrome with phenotypic heterogeneity American Journal of Medical Genetics. Part A, 173(5), 1396-1399. More information
Norderyd, J., Klingberg, G., Faulks, D., Granlund, M. (2017). Specialised dental care for children with complex disabilities focusing on child's functioning and need for general anaesthesia Disability and Rehabilitation, 39(24), 2484-2491. More information
Bergendal, B., Norderyd, J., Zhou, X., Klar, J., Dahl, N. (2016). Abnormal primary and permanent dentitions with ectodermal symptoms predict WNT10A deficiency BMC Medical Genetics, 17(1). More information
Klingberg, G., Norderyd, J. (2016). Etik i børnetandplejen med særligt fokus på børn med funktionsnedsættelse eller langvarig sygdom , 120(9), 800-806 København: Tandlægeforeningen . More information
Norderyd, J., Lillvist, A., Klingberg, G., Faulks, D., Granlund, M. (2015). Oral health, medical diagnoses, and functioning profiles in children with disabilities receiving paediatric specialist dental care – a study using the ICF-CY Disability and Rehabilitation, 37(16), 1431-1438. More information
Arzoo, P., Klar, J., Bergendal, B., Norderyd, J., Dahl, N. (2014). WNT10A mutations account for ¼ of population-based isolated oligodontia and show phenotypic correlations American Journal of Medical Genetics. Part A, 164(2), 353-359. More information
Faulks, D., Norderyd, J., Molina, G., Macgiolla Phadraig, C., Scagnet, G., Eschevins, C., Hennequin, M. (2013). Using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) to describe children referred to special care or paediatric dental services PLOS ONE, 8(4). More information
Norderyd, J., Aronsson, J. (2012). Hypoplastic root cementum and premature loss of primary teeth in Coffin–Lowry syndrome: a case report International Journal of Paediatric Dentistry, 22(2), 154-156. More information
Bergendal, B., Klar, J., Stecksén-Blicks, C., Norderyd, J., Dahl, N. (2011). Isolated oligodontia associated with mutations in EDARADD, AXIN2, MSX1, and PAX9 genes American Journal of Medical Genetics. Part A, 155(7), 1616-1622. More information
Bergendal, B., Norderyd, J., Bågesund, M., Holst, A. (2006). Signs and symptoms from ectodermal organs in young Swedish individuals with oligodontia International Journal of Paediatric Dentistry, 16(5), 320-326. More information
Hugoson, A., Koch, G., Hallonsten, A., Norderyd, J., Aberg, A. (2000). Caries prevalence and distribution in 3-20-year-olds in Jönköping, Sweden, in 1973, 1978, 1983, and 1993. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 28(2), 83-89. More information
Flygare, L., Norderyd, J., Kubista, J., Ohlsson, J., Vallo-Christiansen, J., Magnusson, B. (1997). Chronic recurrent multifocal osteomyelitis involving both jaws: report of a case including magnetic resonance correlation Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 83(2). More information
Machtei, E., Cho, M., Dunford, R., Norderyd, J., Zambon, J., Genco, R. (1994). Clinical, microbiological, and histological factors which influence the success of regenerative periodontal therapy. Journal of Periodontology, 65(2). More information
Hausmann, E., Allen, K., Norderyd, J., Ren, W., Shibly, O., Machtei, E. (1994). Studies on the relationship between changes in radiographic bone height and probing attachment Journal of Clinical Periodontology, 21(2). More information
Machtei, E., Norderyd, J., Koch, G., Dunford, R., Grossi, S., Genco, R. (1993). The rate of periodontal attachment loss in subjects with established periodontitis. Journal of Periodontology, 64(8). More information
Machtei, E., Dunford, R., Hausmann, E., Grossi, S., Norderyd, J., Genco, R. (1993). A stepwise approach to determine periodontal attachment loss in longitudinal studies. Journal of Periodontal Research, 28(6 Pt 2). More information

Doktorsavhandling

Norderyd, J. (2017). A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities – Swedish and international perspectives (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Övrigt

Norderyd, J., Faulks, D., Molina, G., Granlund, M., Klingberg, G. . What determines dental caries treatment under general anaesthesia in children with disabilities: number of cavities, child functioning or dental organisation?. More information