Fredrik Hansen

Analytiker
Planeringsavdelningen , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K4084
Telefon
Schema
Ändra din information

Artikel

Riise, S., Hansen, F., Mühlbradt, M. (2017). Regelrådet skal bidra til mer verdiskapning Revisjon og Regnskap, 21-25. More information
Hansen, F., Anell, A., Gerdtham, U., Lyttkens, C. (2015). The future of health economics: the potential of behavioral and experimental economics Nordic Journal of Health Economics, 3(1), 68-86. More information
Hansen, F. (2011). The Stern Review and its critics: economics at work in an interdisciplinary setting Journal of economic methodology, 18(3), 255-270. More information
Hansen, F. (2007). Setting the scene with 'firms' and 'workers' Journal of economic methodology, 14(3), 339-352. More information
Viske, D., Hansen, F., Vågsholm, I. (2007). Jordbruksverkets översyn avsalmonellakontrollprogrammet – färdplan Svensk veterinärtidning, 15, 30-35. More information

Antologibidrag

Hansen, F. (2013). The efficient-market hypothesis after the crisis: a methodological analysis of the evidence. In: M. Benner (Ed.), Before and Beyond the Global Economic Crisis: Economics, Politics and Settlement (pp. 55 -71). More information
Hansen, F. (2013). For theoretical pluralism in economic theory. In: H. Corvellec (Ed.), What is theory? Answers from the social and cultural sciences (pp. 221 -230). Stockholm: Liber More information

Recension

Hansen, F. (2012). Review of Aki Lehtinen, Jaakko Kuorikoski, and Petri Ylikoski’s Economics for real: Uskali Mäki and the place of truth in economics. More information

Konferensbidrag

Vågsholm, I., Viske, D., Hansen, F. (2010). Road map of the Swedish salmonella Control program 2007. International symposium Salmonella and Salmonellosis, 28-30 June, 2010, Saint Malo, France. More information

Rapport

Rudholm, N., Hansen, F. (2014). Miljöperspektiv på butikslägen och konsumtionsresor. Stockholm: Handelns utvecklingsråd More information
Idar Angelov, E., Hansen, F., Mandell, S. (2010). Hantering av klimatvärdering i infrastrukturprojekt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Hansen, F. (2009). Åkeriägaren, hastigheten och den ekonomiska beslutssituationen. Falun: Högskolan Dalarna More information
Hansen, F. (2009). Metodologiska perspektiv på konstnads-nyttoanalys. Stockholm: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Hansen, F., Nerhagen, L. (2008). Svenska flygplatser och marginalkostnadsprissättning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut More information
Hansen, F., Viske, D., Vågsholm, I. (2007). Översyn av salmonellakontrollprogrammet: färdplan. Jönköping: Jordbruksverket More information