Fredrik Hansen

Universitetslektor nationalekonomi
Nationalekonomi, Finansiering och Statistik , Internationella Handelshögskolan
Ekonomie Doktor

Antologibidrag

Hansen, F. (2013). The efficient-market hypothesis after the crisis: a methodological analysis of the evidence. In: M. Benner (Ed.), Before and Beyond the Global Economic Crisis: Economics, Politics and Settlement (pp. 55 -71).
Hansen, F. (2013). For theoretical pluralism in economic theory. In: H. Corvellec (Ed.), What is theory? Answers from the social and cultural sciences (pp. 221 -230). Stockholm: Liber

Artikel

Riise, S., Hansen, F., Mühlbradt, M. (2017). Regelrådet skal bidra til mer verdiskapning Revisjon og Regnskap, 21-25.
Hansen, F., Anell, A., Gerdtham, U., Lyttkens, C. (2015). The future of health economics: the potential of behavioral and experimental economics Nordic Journal of Health Economics, 3(1), 68-86.
Hansen, F. (2011). The Stern Review and its critics: economics at work in an interdisciplinary setting Journal of economic methodology, 18(3), 255-270.
Hansen, F. (2007). Setting the scene with 'firms' and 'workers' Journal of economic methodology, 14(3), 339-352.
Viske, D., Hansen, F., Vågsholm, I. (2007). Jordbruksverkets översyn avsalmonellakontrollprogrammet – färdplan Svensk veterinärtidning, 15, 30-35.

Konferensbidrag

Vågsholm, I., Viske, D., Hansen, F. (2010). Road map of the Swedish salmonella Control program 2007. International symposium Salmonella and Salmonellosis, 28-30 June, 2010, Saint Malo, France.

Rapport

Rudholm, N., Hansen, F. (2014). Miljöperspektiv på butikslägen och konsumtionsresor. Stockholm: Handelns utvecklingsråd
Idar Angelov, E., Hansen, F., Mandell, S. (2010). Hantering av klimatvärdering i infrastrukturprojekt. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Hansen, F. (2009). Åkeriägaren, hastigheten och den ekonomiska beslutssituationen. Falun: Högskolan Dalarna
Hansen, F. (2009). Metodologiska perspektiv på konstnads-nyttoanalys. Stockholm: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Hansen, F., Nerhagen, L. (2008). Svenska flygplatser och marginalkostnadsprissättning. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut
Hansen, F., Viske, D., Vågsholm, I. (2007). Översyn av salmonellakontrollprogrammet: färdplan. Jönköping: Jordbruksverket

Recension