Lena Haraldsson

Universitetsadjunkt omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga 617
Telefon
SMS-nummer
+46 79-068 92 31
Extern telefon
+46 79-068 92 31
Signatur/Kortnamn
HARLEN
Schema
Ändra din information

Artikel

Haraldsson, L., Christensson, L., Conlon, L., Henricson, M. (2015). The experiences of ICU patients during follow-up sessions: A qualitative study Intensive & Critical Care Nursing, 31(4), 223-231.