Otto Hedenmo

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb141
Telefon
Skype
otto.hedenmo@ju.se
Ändra din information

Forskning

Otto är doktorand inom ämnesområdet Medie- och kommunikationsvetenskap – mer specifikt inriktningen miljökommunikation. I doktorandprojektet undersöks samverkan inom miljö och klimatområdet utifrån ett kommunikativt perspektiv. För att motverka miljö och klimatförändringar krävs samverkan över sektorsgränserna. Offentligt måste samverka med privat, olika branscher med varandra. Projekt går ut på att undersöka klimatsamverkan ur ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv, ett område som är relativt outforskat. Doktorandtjänsten är en samfinansiering mellan Klimatrådet i Jönköpings län och Jönköping University. Information om forskningsprojektet finns här.

Biografi

Otto är i grunden civilingenjör inom förnybar energi. Han tog 2016 examen på civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle på Uppsala Universitet, där hans examensarbete belönades med pris för årets bästa trafiktekniska examensarbete av Trafiktekniska föreningen. 

Efter examen började Otto arbeta på Länsstyrelsen i Jönköpings län där han ledde ett tvåårigt kunskapshöjande solkraftprojekt. Information och resultat från det projektet går att hitta här: https://klimatradet.se/solkraftprojektet/

Artikel

Hedenmo, O. (2024). What are the connections between collaboration values and communication practices?: An investigation exploring collaborators' perceptions of supports and constraints in collaboration practice Nordicom Review, 45(1), 56-80. More information
Hedenmo, O. (2024). Virtual balancing: How digital environments influence the participation and efficiency of cross-sector partnerships Western journal of communication, 88(1), 43-67. More information
Berglez, P., Hedenmo, O. (2023). The mediatedness of interorganizational collaboration. How collaboration materializes through affordances, chains, and switches Organization. More information

Bloggpost