Johannes Heuman

Universitetslektor Historia
Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Antologibidrag

Heuman, J. (2020). From Jewish resistance to intercultural solidarity: Antiracism and identity politics in immediate postwar France. In: Magdalena Dziaczkowska & Adele Valeria Messina (Ed.), Jews in dialogue: Jewish responses to the challenges of multicultural contemporaneity (pp. 141 -162). Leiden: Brill Academic Publishers
Heuman, J., Rudberg, P. (2020). Holocaust Memory in Sweden: A Re-evaluation. In: Johannes Heuman & Pontus Rudberg (Ed.), Early Holocaust memory in Sweden: Archives, testimonies and reflections Basingstoke: Palgrave Macmillan
Heuman, J. (2020). In Search of documentation: Nella Rost and the Jewish Historical Commission in Stockholm. In: Johannes Heuman & Pontus Rudberg (Ed.), Early Holocaust Memory in Sweden: Archives, Testimonies and Reflections Basingstoke: Palgrave Macmillan
Heuman, J. (2006). Conflicting Memories: The French Jews and Vichy France. In: Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Ed.), The Holocaust: Post-War Battlefields (pp. 53 -73). Malmö: Sekel

Artikel

Heuman, J. (2020). The Challenge of Minority Nationalism: Antiracism and Zionism in Post-War France French historical studies, 43(3), 483-509 Durham: Duke University Press .
Heuman, J. (2019). Politisk korrekthet har lett till ideologisk ortodoxi inom samhällsvetenskap och medier Tidskriften Respons, 26-28 Stockholm .
Heuman, J. (2018). « Comme les Juifs sous l’Occupation »: La mémoire de la Shoah dans la lutte antiraciste en France, 1944-1967 Archives Juives, 51(2), 39-58 Paris: Presses Universitaires de France .
Heuman, J. (2015). Respons talar med tre författare om historia och fiktion Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap.
Heuman, J. (2015). Ljusning för islams upplysningsideal Svenska Dagbladet.
Heuman, J. (2015). Dreyfusaffären i fickformat: Emile Zola, Jag anklagar...! Brev till republikens president Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap.
Heuman, J. (2014). Ny fransk skjuts åt svensk hjältesaga Svenska Dagbladet.
Heuman, J. (2014). Entangled Memories: A Reassessment of 1950s French Holocaust Historiography Holocaust and Genocide Studies, 28(3), 409-429.
Heuman, J. (2011). Räddaren i nöden: Charles de Gaulle Populär Historia, 32-38 Malmö: Historiskt media .
Heuman, J. (2011). En president bygger äreminnen Axess Stockholm: Axess publishing AB .
Heuman, J. (2011). Algeriet 1954-52: En blodig revolt Populär Historia, 39-41 Malmö: Historisk Media .
Heuman, J. (2010). Franska motståndsrörelsen Populär historia, 19-28 Lund: Historiska media .

Bok

Heuman, J. (2015). The Holocaust and French Historical Culture, 1945–65. Palsgrave Macmillan: Johannes Heuman

Doktorsavhandling

Heuman, J. (2014). The quest for recognition: The Holocaust and French historical culture, 1945-65 (Doctoral thesis, Stockholm: Stockholm University).

Recension

Heuman, J. (2017). Svenska kyrkan stänger porten för Luther. Stockholm
Heuman, J. (2016). Republiken hämtar kraft ur tragedin. Stockholm
Heuman, J. (2016). Det bortglömda kungariket.
Heuman, J. (2016). Globalhistoria blir grund.
Heuman, J. (2015). Hotet mot demokratin.
Heuman, J. (2012). Lärdomar för svenska humanister. Stockholm
Heuman, J. (2011). Laurence Rees, Nazismen , och Peter Longerich, Heinrich Himmler. Stockholm: Svenska historiska föreningen