Carina Hjelmstam Winberg

Universitetsadjunkt i internationellt arbete
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation