Malin Holmqvist

Malin tog apotekarexamen 1995 och har sedan vidareutbildat sig till klinisk apotekare (Magister i Klinisk farmaci). I december 2023 disputerade hon vid Hälsohögskolan, JU, med avhandlingen "Together towards safer medication treatment for older persons". Avhandlingen syfte var att öka kunskapen kring hur äldre personer och sjukvårdpersonal tillsammans kan skapa en lösning för förbättrad utvärdering av läkemedelsbehandling, och därmed främja patientsäkerheten. Genom intervjuer med patienter, läkare och sjuksköterskor utforskades hur dessa personer upplever utvärdering av läkemedelsbehandling idag, och hur de agerar kring detta. Därefter samskapades en så kallad läkemedelsplan tillsammans med användarna (äldre personer, läkare och sjuksköterskor) under ett digitalt co-design initiativ.  I en avslutande studie testades interventionen med en läkemedelsplan i klinisk vardag i en genomförbarhetsstudie .

Malin arbetar nu som läkemedelsstrateg inom Region Jönköpings län och är affilierad till Institutet för gerontologi.

Området kring en säker läkemedelsbehandling för äldre fortsätter Malin att arbeta med inom ramen för sin tjänst i Region Jönköpings län. Olämplig polyfarmaci är en bidragande orsak till läkemedelsorsakade händelser såsom extra vårdkontakter och sjukhusinläggningar. Tillsammans med forskare i Region Kalmar län har ett arbete kring att undersöka skillnader i polyfarmaci mellan de två regionerna påbörjats.

Artikel

Holmqvist, M., Ros, A., Lindenfalk, B., Thor, J., Johansson, L. (2023). How older persons and health care professionals co-designed a medication plan prototype remotely to promote patient safety: Case study JMIR Aging, 6. More information
Holmqvist, M., Johansson, L., Lindenfalk, B., Thor, J., Ros, A. (2023). Older persons' and health care professionals' design choices when co-designing a medication plan aiming to promote patient safety: Case study JMIR Aging, 6. More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2021). Evaluation of older persons' medications: a critical incident technique study exploring healthcare professionals' experiences and actions BMC Health Services Research, 21(1). More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). Older persons’ experiences regarding evaluation of their medication treatment: An interview study in Sweden Health Expectations, 22(6), 1294-1303. More information
Holmqvist, M., Ekstedt, M., Walter, S., Lehnbom, E. (2018). Medication management in municipality-based healthcare: A time and motion study of nurses , 36(4), 238-246. More information

Doktorsavhandling

Holmqvist, M. (2023). Together towards safer medication treatment for older persons (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Holmqvist, M., Lindenfalk, B. (2022). What can co-design teach us about involving patients in patient safety work?. The International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 20-22 June 2022, Gothenburg, Sweden. More information
Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). "I trust my physician but want to be involved"  - Older persons' Experiences of regarding evaluation of their medication treatment. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information

Övrigt

Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2023). Applying a Co-designed Medication Plan for SaferMedication Treatment in Older Persons – A Feasibility Study. More information