Malin Holmqvist

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Forskning

Brister i informationsöverföring mellan olika vårdgivare är identifierat som en risk för en säker uppföljning av läkemedelsbehandling. Information kring planering och uppföljning av läkemedelsbehandling riskerar att försvinna i till exempel vårdövergångar mellan öppen och sluten vård, kommun och landsting. Oklarheter i ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare är en annan identifierad risk. Det saknas vetenskaplig kunskap kring hur information gällande mål och fortsatt uppföljning av läkemedelsbehandling kommuniceras till patient och nästa vårdgivare.
Syftet med forskningsprojektet är att genom intervjuer med patienter, läkare och sjuksköterskor identifiera möjligheter att förbättra planering, monitorering (till exempel mätning av blodtryck, provtagningar, smärtskattning) och utvärdering av läkemedelsbehandling till äldre patienter.

Biografi

Malin tog apotekarexamen 1995 och har sedan vidareutbildad sig till klinisk apotekare. Malin genomför nu en forskarutbildning med målet licensiatexamen. Parallellt med forskningen arbetar Malin som klinisk apotekare inom Region Jönköpings län. Tjänsten innefattar patientnära arbete på Länssjukhuset Ryhov samt länsövergripande arbete inom patientsäkerhetsfrågor som rör läkemedelsområdet.

Artikel

Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). Older persons’ experiences regarding evaluation of their medication treatment: An interview study in Sweden Health Expectations. More information
Holmqvist, M., Ekstedt, M., Walter, S., Lehnbom, E. (2018). Medication management in municipality-based healthcare: A time and motion study of nurses , 36(4), 238-246. More information

Konferensbidrag

Holmqvist, M., Thor, J., Ros, A., Johansson, L. (2019). "I trust my physician but want to be involved"  - Older persons' Experiences of regarding evaluation of their medication treatment. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information