Francis Hult

Professor engelska

Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Francis M. Hult är internationellt tvärvetenskapligt verksam inom sociolingvistik/språksociologi, diskursanalys, språkpolitik och utbildningsvetenskap.  Hults forskning fokuserar på språkvård och mångfald i flerspråkiga miljöer med en särskild inriktning mot språkpolitik, språklandskap och språkundervisning.  Han använder sig av etnografiska och diskursanalytiska verktyg (t.ex. nexus analys och språklandskapsanalys) för att förstå hur de som bor, arbetar och studerar i flerspåkliga kontext väljer och använder olika språk.


Han är med i svenska och internationella forskningsnätverk som Communication, Culture and Diversity (Sverige), Discourse Hub (Finland) och UNESCO International Bureau of Education (IBE-UNESCO) network of experts (internationellt).  Han har varit en gästforskare vid UNESCO, University of Calgary Language Research Centre,  the University of Birmingham MOSAIC Group for Research on Multilingualism och National Institute of Education in Singapore. I 2016 blev att utnämnd till Charles A. Ferguson Fellow vid the Center for Applied Linguistics i Washinton, DC.


Han är föreståndare för the Educational Linguistics List och han är med i redaktionsråden för International Journal of the Sociology of Language; Anthropology & Education Quarterly; Language, Culture, and Curriculum; Current Issues in Language Planning; Journal of Language, Identity, and Education; International Multilingual Research Journal; Language Policy; the Encyclopedia of Language and Education (Springer); the Language Education Tensions in Global and Local Contexts book series (Routledge/CAL), och en rådgivare för the Language Policy Research Network (LPREN) samt redaktör för Educational Linguistics bokserien (Springer) och Contributions to the Sociology of Language bokserien (de Gruyter; med Ofelia García).


Hult har föreläst vid universitet i flera olika länder bland annat Finland, Danmark, Island, Norge, Tyskland, Kanada, Singapore, Spanien, Storbritannien, och USA och vid internationella konferenser i Nordamerika, Europa och Asien.  Han har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och böcker insom sociolingvistik, språkvård och diskursanalys bland annat Handbook of Educational Linguistics (med Bernard Spolsky; Wiley-Blackwell, 2008), Directions and Prospects for Educational Linguistics (Springer, 2010) och Research Methods in Language Policy and Planning: A Practical Guide (med David Cassels Johnson; Wiley-Blackwell, 2015).  Hans senaste bok är Language Policy and Language Acquisition Planning (with Maarja Siiner and Tanja Kupisch; Springer 2018).


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information