Sofia Idebäck.

Universitetsadjunkt
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation