Lars Ishäll

Universitetslektor Psykologi
Avdelningen för kommunikation och beteendevetanskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktor i psykologi

Kontakt

Rum
Hc337
Telefon
Skype
lars.ishall
Schema
Ändra din information

Lars Ishäll (Fd. Häsänen) är filosofie doktor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Hans forskning har handlat om arbetsmotivation och medarbetarnas prestationer under fabriksnedläggning samt arbetsmiljöinterventioner inom offentlig förvaltning. Ishäll är verksam som adjunkt i psykologi vid Högskolan för lärande och kommunikation och Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande. 

Lars arbetar främst emot Personalprogrammets psykologiska inriktning inom kurserna introduktion till HR, socialpsykologi, arbets- och organisationspsykologi, vetenskaplig metod och handledare av examuppsatser. Lars jobbar även med fristående kurser inom psykologi och projektledning i praktiken. 

Nedan finns länk till fil dr Lars Ishäll:s resumé på LinkedIn. 

Lars Ishäll:s LinkedIn Profil

PUBLIKATIONER

Aronsson, G., Ishäll, L., Göransson, S., Lindfors, P., Nylén, E. C., & Sverke, M. (2015). Arbetsuppdrag och återhämtning i välfärdstjänstearbete. Arbetsmarknad & Arbetsliv21(2), 7-25.

Göransson, S., Lindfors, P., Ishäll, L., Nylén, E. C., Kylin, C., & Sverke, M. (2013). Dialog och kunskap om arbetsmiljö - En intervention som balanserar?. Arbetsmarknad & Arbetsliv19(4), 113-125.

Nylén, E. C., Lindfors, P., Ishäll, L., Göransson, S., Aronsson, G., Kylin, C., & Sverke, M. (2017). A pilot-study of a worksite based participatory intervention program: Its acceptability and short-term effects on work climate and attitudes in human service employees. Work (Reading, Mass.)56(4), 625-636. DOI: 10.3233/WOR-172522

Stengård, J., Bernhard-Oettel, C., Näswall, K., Ishäll, L., & Berntson, E. (2015). Understanding the determinants of well-being and organizational attitudes during a plant closure: A Swedish case study. Economic and Industrial Democracy36(4), 611-631.

Häsänen, L., Hellgren, J., & Hansson, M. (2011). Goal setting and plant closure: When bad things turn good. Economic and Industrial Democracy32(1), 135-156.

Häsänen, L. (2010). Organizational death and employee motivation: Investigating a plant closure in a multi-plant organization. Department of Psychology, Stockholm University.

Artikel

Aronsson, G., Nylén, E., Ishäll, L., Lindfors, P., Sverke, M. (2019). The long arm of the job – work characteristics and recovery windows in social welfare work International Journal of Workplace Health Management, 12(1), 15-27.
Nylén, E., Lindfors, P., Ishäll, L., Göransson, S., Aronsson, G., Kylin, C., Sverke, M. (2017). A pilot-study of a worksite based participatory intervention program: Its acceptability and short-term effects on work climate and attitudes in human service employees Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 56(4), 625-636.
Aronsson, G., Ishäll, L., Göransson, S., Lindfors, P., Nylén, E., Sverke, M. (2015). Arbetsuppdrag och återhämtning i välfärdstjänstearbete Arbetsmarknad & Arbetsliv, 21(2), 7-25.
Göransson, S., Lindfors, P., Ishäll, L., Nylén, E., Kylin, C., Sverke, M. (2013). Dialog och kunskap om arbetsmiljö - En intervention som balanserar? Arbetsmarknad & Arbetsliv, 19(4), 113-125 Karlstad .