Andreas Jansson

Universitetslektor företagsekonomi

Andreas Jansson arbetar som universitetslektor i redovisning vid JIBS sedan 2020, där han undervisar företrädesvis i redovisning. Han tog sin doktorsexamen vid Växjö Universitet 2007. Hans nuvarande forskningsintressen rör framförallt frågor om långsiktig förändring av redovisningsreglering och -praktiker, ägarstruktur och mekanismerna som formar kontrollägarbeteenden.

Antologibidrag

Aidemark, L., Baraldi, S., Funck, E., Jansson, A. (2010). The importance of balanced scorecards in hospitals. In: M. J. Epstein, J.-F. Manzoni & A. Davila (Ed.), Performance measurement and management control: Innovative concepts and practices (pp. 363 -385).
Bill, F., Jansson, A., Olaison, L. (2010). The spectacle of entrepreneurship: a duality of flamboyance and activity. In: F. Bill, B. Bjerke, & A. W. Johansson (Ed.), (De)mobilizing the entrepreneurship discourse: Exploring entrepreneural thinking and action (pp. 158 -175). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Jansson, A. (2009). Varför frivillig redovisning?. In: Karin Jonnergård & Rolf G. Larsson (Ed.), Från Barkbröd till ciabatta - kreativitet och kontroll inom ekonomistyrning: En generationsväxlingsbok tillägnad: Lars-Göran Aidemark, Göran Andersson, Torbjörn Bredenlöw, Tomas Prenkert (pp. 157 -174). Växjö: Växjö University Press
Jansson, A., Jonnergård, K. (2009). Kursdesign för motivation och livslångt lärande. In: Från Barkbröd till ciabatta - kreativitet och kontroll inom ekonomistyrning: En generationsväxlingsbok tillägnad: Lars-Göran Aidemark, Göran Andersson, Torbjörn Bredenlöw, Tomas Prenkert (pp. 248 -). Göteborg: Växjö University Press
Funck, E., Gustavsson, E., Jansson, A., Jönsson, M., Kans, L., Larsson, U., Nilsson, O. (2007). En idébank av metoder för nätbaserad undervisning inom ämnet ekonomistyrning. In: Lars Holmstrand (Ed.), Lärarrollen: tankar från forskningscirklar (pp. 59 -76). Växjö: Växjö University Press

Artikel

Veldman, J., Jansson, A. (2020). Planetary boundaries and corporate reporting: the role of the conceptual basis of the corporation Accounting, Economics, and Law: A Convivium.
Jansson, A. (2016). Stigmatisation of elite actors in corporate scandals: the role of meaning making in the media Culture and Organization, 22(5), 383-408.
Jansson, A., Larsson Olaison, U., Veldman, J., Beverungen, A. (2016). The political economy of corporate governance: editorial Ephemera : Theory and Politics in Organization, 16(1).
Jansson, A., Larsson Olaison, U. (2015). I heard it through the grapevine: Market control of controlling family shareholders Corporate governance: An International Review, 23(6), 504-518.
Jansson, A. (2014). No Exit! The logic of defensive shareholder activism Corporate Board: Role, Duties & Composition, 10(2), 16-31.
von Koch, C., Nilsson, O., Jönsson, M., Jansson, A. (2014). An empirical study of the method effect in analysing the adoption of IFRS Accounting and Finance Research, 3(2), 153-169.
Jansson, A. (2013). “Real Owners” and “Common Investors”: Institutional Logics and the Media as a Governance Mechanism Corporate governance: An International Review, 21(1), 7-25.
Jansson, A., Larsson Olaison, U. (2010). The Effect of Corporate Governance on Stock Repurchases: Evidence from Sweden Corporate governance: An International Review, 18(5), 457-472.

Bok

Smith, D., Brännström, D., Jansson, A. (2019). Redovisningens språk. Lund: Studentlitteratur AB
Brännström, D., Jansson, A., Lönnqvist, R. (2019). Övningar till redovisningens språk. Lund: Studentlitteratur AB
Smith, D., Brännström, D., Jansson, A. (2015). Redovisningens språk. Lund: Studentlitteratur AB
Jansson, A., Jonnergård, K., Larsson Olaison, U. (2013). Bolagsstyrning: lokala traditioner under global press. Lund: Studentlitteratur AB

Doktorsavhandling

Jansson, A. (2007). Collective Action Among Shareholder Activists (Doctoral thesis, Växjö: Växjö University Press).

Konferensbidrag

Jansson, A., Jonnergård, K., Larsson Olaison, U., Stafsudd, A. (2018). Financialization of a coordinated market economy: a longitudinal study. 30th SASE Annual Meeting, June 23-25, 2018, Kyoto, Japan.
Jansson, A., Stafsudd, A., Andersson, A., Petersson, L. (2016). The role of mass media in corporate governance: a study of how Swedish corporations are affected by the character of publicity. 28th SASE Annual Meeting: Moral Economics, Economic Moralities, Berkeley, USA, June 24-26, 2016.
Veldman, J., Jansson, A. (2016). Reporting for change. Life-cycle based management and reporting for sustainable business conference, Oslo, Norway, November 29-30, 2016.
Jansson, A., Jonnergård, K., Larsson Olaison, U. (2015). Corporate governance ideology: a missing part of the puzzle. 27th SASE Annual Meeting, 2-4 July, 2015, London, United Kingdom.
Veldman, J., Jansson, A. (2014). Accumulation Inc.. SASE 26th Annual Conference, Chicago, USA, July 11-13, 2014.
Jansson, A., Veldman, J. (2013). From social entity to shareholders’ instrument: actors and ideas in the history of the accounting entity assumption in Swedish financial accounting. Society for the advancement of socio-economics (SASE) 25th annual conference, Milan, Italy, June 27-29, 2013.
Jansson, A., Jönsson, M., von Koch, C. (2012). Has the introduction of IFRS improved accounting quality? A comparative study of five countries. 35th Annual Congress of the European Accounting Association, Ljubljana, Slovenia, May 9-11, 2012.
Jansson, A., Veldman, J. (2012). Accounting, Inc.. Paper presented at the 24th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Socio-Economics, Cambridge MA, June 28-30, 2012; and at the World congress of accounting historians, Newcastle, July 17-19, 2012..
Jansson, A., Larsson Olaison, U. (2011). Heard it through the grapevine: Reputational control of Swedish business groups with a controlling shareholder. 13th Annual SNEE (Swedish Network for European Economic Research) Conference, May 17-20, 2011 Mölle, Sweden.
Jansson, A., Larsson Olaison, U. (2010). Heard it through the grapevine: Reputational control of European business groups with a controlling shareholder. EIASM 7th Workshop on Corporate Governance, Brussels, Belgium, June 21-22, 2010.
Jansson, A. (2010). Real owners and common investors: Discourse on the role of large shareholders in Swedish press-reporting about corporate scandals. 8th International Conference on Corporate Governance, "CORPORATE GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY" Birmingham Business School, UK, 23 June, 2010.
Jansson, A. (2009). The making of Deviants: Media-based social control exertion around corporate scandals. 7th international conference on corporate governance, Birmingham Business School, 29 June, 2009.
Jansson, A. (2009). Governing shareholder activists: collective action problems and efficient co‑operation in shareholder coalitions. 9th AIDEA youth international workshop on corporate governance, Neapel, 4-5 April, 2009.
Jansson, A. (2009). Sensemaking of corporate scandals in the media. British Academy of Management conference, Brighton, UK, 15-17 September, 2009.
Aidemark, L., Baraldi, S., Funck, E., Jansson, A. (2009). The importance of Balanced Scorecards in hospitals. 5th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, 23-25 September, 2009.
Bill, F., Jansson, A., Olaison, L. (2008). The nomadisation of society: A three-stop journey towards understanding the pseudo city. SCOS, Manchester, UK, 1-4 July, 2008.
Jansson, A., Jonnergård, K. (2008). Kursdesign för motivation och livslångt lärande. FEKIS - företagsekonomiska ämneskonferensen, 12-13 november, 2008, Göteborg.
Jansson, A. (2008). Ekonomisk redovisning och separation av ägande från kontroll. FEKIS - företagsekonomiska ämneskonferensen, 12-13 november, 2008, Göteborg.
Jansson, A. (2007). Types of Shareholder Activism: Offensive Opportunity Seizure or Defensive Safeguarding of the Investment?. EAA 30th Annual Conference, Lissabon, Portugal, 25-27 April, 2007.

Rapport

Aidemark, L., Funck, E., Jansson, A. (2009). Det balanserade styrkortet i sjukvården: Erfarenheter från sjukhusen i Sverige. Växjö: Växjö universitet

Recension