Mattias Jacobsson

Docent

Mattias Jacobsson (PhD) är Docent i Management och arbetar deltid som forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping, Sverige. Hans huvudsakliga forskningsfokus är projekt, praktik och digitalisering av byggbranschen. Vid fyra tillfällen har han varit prisvinnare vid Emerald Literati Network Awards for Excellence. Två år i rad (2022 och 2023) tilldelades han även the Rod Howes Award för bästa konferensartikel vid ARCOM (Association of Researchers in Construction Management). Jacobsson är även pedagogisk pristagare och utnämnd till Excellent lärare.

Hans forskning har publicerats i en rad olika tidskrifter, såsom Engineering, Construction and Architectural Management, Business Horizons, Management Decision, Project Management Journal®, Services Marketing Quarterly, International Journal of Project Management, Creativity and Innovation Management, the International Journal of Managing Projects in Business, och Construction Management and Economics. För mer information se http://mattiasjacobsson.me

Artikel

Jacobsson, M., Söderholm, A. (2022). An Essay on ‘Homo Projecticus’: Ontological Assumptions in the Projectified Society International Journal of Project Management, 40(4), 315-319. More information
Svensson, M., Jacobsson, M. (2022). Managing inconsistencies in medical decision-making: An eight-fold typology European Management Journal. More information
Sankaran, S., Jacobsson, M., Blomquist, T. (2021). The history and future of projects as a transition innovation: Towards a sustainable project management framework Systems research and behavioral science, 38(5), 696-714. More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2021). Newly graduated students' role as ambassadors for digitalisation in construction firms Construction Management and Economics, 39(9), 759-772. More information
Jacobsson, M., Jałocha, B. (2021). Four images of projectification: an integrative review. More information
Jacobsson, M., Söderholm, A. (2020). Project studies beyond the straitjacket: An escape artist’s manual Project Management Journal, 51(4), 411-419. More information
Gaim, M., Wåhlin, N., Jacobsson, M. (2019). The role of space for a paradoxical way of thinking and doing: A study of idea work in architectural firms Creativity and Innovation Management, 8(2), 265-281. More information
Jacobsson, M., Lundin, R. (2019). World views on projects and society International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, 12(2), 238-241. More information
Jacobsson, M., Wilson, T. (2018). Revisiting the construction of the Empire State Building: Have we forgotten something? Business Horizons, 61(1), 47-57. More information
Jacobsson, M., Merschbrock, C. (2018). BIM coordinators: a review Engineering Construction and Architectural Management, 25(8), 989-1008. More information
Jacobsson, M., Wilson, T. (2018). Tinkerbell and the Empire State Building: Recalling what seems to be forgotten PM World Journal, VII(VII), 1-4. More information
Jacobsson, M., Linderoth, H., Rowlinson, S. (2017). The role of industry: an analytical framework to understand ICT transformation within the AEC industry Construction Management and Economics, 35(10), 611-626. More information
Jacobsson, M., Lundin, R., Söderholm, A. (2016). Towards a multi-perspective research program on projects and temporary organizations: Analyzing the Scandinavian turn and the rethinking effort International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, 9(4), 752-766. More information
Jacobsson, M., Lundin, R., Söderholm, A. (2015). Researching projects and theorizing families of temporary organizations Project Management Journal, 46(5), 9-18. More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2012). User perceptions of ICT impacts in Swedish construction companies: ‘it’s fine, just as it is’ Construction Management and Economics, 30(5), 339-357. More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2010). The influence of contextual elements, actors' frames of reference, and technology on the adoption and use of ICT in construction projects: a Swedish case study Construction Management and Economics, 28(1), 13-23. More information

Antologibidrag

Håkansson, O., Jacobsson, M., Linderoth, H., Moscati, A., Samuelsson, O. (2021). Challenges in measuring performance of collaborative R&D projects. In: G. Fernandes, L. Dooley, D. O'Sullivan & A. Rolstadas (Ed.), Managing collaborative R&D projects: Leveraging open innovation knowledge-flows for co-creation (pp. 317 -329). More information
Jacobsson, M., Linde, A., Linderoth, H. (2010). The relation between ICT and environmental management practice in a construction company. In: Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson (Ed.), Organizational Communication and Sustainable Development: ICTs for Mobility (pp. 170 -188). Hershey, PA: Information Science Reference More information

Konferensbidrag

Jacobsson, M., Linderoth, H. (2023). The challenges of trying something new: On (in)congruence and (in)consistency of technological frames in a Swedish railway infrastructure case. the 39th ARCOM Conference, Leeds, UK, 4-6 September 2023. More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2022). Towards improved dissemination of results from strategic innovation programmes: the case of ‘smart built environment’. World Building Conference 2022, Melbourne, Australia, 27-30 June 2022. More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2022). Why strategic innovation programs struggle with dissemination of results: The case of Smart Built Environment. the 38th ARCOM Conference: Build back wiser, Glasgow, Scotland, September 5-7, 2022. More information
Linderoth, H., Jacobsson, M. (2022). Transformation from the inside: The role or pockets of change for digitally driven development. 38th Annual Conference and General Meeting, Glasgow, Scotland, 5th - 7th September 2022. More information
Håkansson, O., Jacobsson, M., Linderoth, H. (2021). The Role of Key Actors in the Emergence of a Strategic Innovation Programme: A Translation Process Perspective. 37th Annual ARCOM Conference, 6-7 September 2021, UK, Association of Researchers in Construction Management. More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2020). Towards digital transformation in construction firms: Tapping the potential of new graduates. 36th ARCOM Conference, Online, 7-8 September 2020. More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2019). From Tools to Theories: Four Approaches to Construction IT Research. 35th Annual ARCOM Conference, Leeds, UK, 2-4 September, 2019. More information
Linderoth, H., Jacobsson, M., Elbanna, A. (2018). Barriers for digital transformation: The role of industry. ACIS2018, 29th Australasian Conference on Information Systems, UTS, Sydney, Australia, 3rd-5th December, 2018. More information
Jacobsson, M., Lundin, R. (2015). The Scandinavian turn of project research: Reflections on history and future directions. 23rd Nordic Academy of Management Conference - NFF 2015 – Business In Society,Copenhagen Business School, 12-14 August 2015. More information
Lundin, R., Jacobsson, M., Söderholm, A. (2013). Researching and Theorizing the Temporary Organization and Project Families. Nordic Academy of management conference in Reykjavik, August 21 - 23. More information
Linderoth, H., Jacobsson, M., Rowlinson, S. (2011). Taking industry seriously in ICT research: The case of building and construction industry. International Conference on Information Systems (ICIS), 4-7 december 2011, Shanghai. More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2010). User perceptions of ICT in a major Swedish building and construction company. CIB W78, Cairo, Egypt 16‐18 November, 2010.. More information
Linderoth, H., Jacobsson, M. (2008). Understanding adoption and use of ICT in construction projects through the lens of context, actors and technology. CIB W78 2008 International Conference on Information Technology in Construction, Santiago, Chile. More information

Rapport

Jacobsson, M., Linderoth, H. (2022). Resultatspridningens dilemma: Om paradoxen att säkerställa spridning av resultat och åstadkomma omfattande branschtransformation: Slutrapport från det strategiska projektet ”Kunskapsspridningens premisser”. Stockholm: Smart Built Environment More information
Jacobsson, M., Linder, L., Linderoth, H. (2020). Transformering från insidan - Betydelsen av förändringsfickor för en ökad digitalisering: Slutrapport: Transformering från insidan: betydelsen av förändringsfickor för ökad digitalisering. Stockholm: Smart Built Environment More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2018). ”Att leda kon till vattnet”: Slutrapport: Att gå från ord till handling: Nyutexaminerades potential för att stödja digitaliseringsdriven innovation i byggbranschen. Stockholm: Smart Built Environment More information
Jacobsson, M., Linderoth, H. (2018). Hungriga vargflockar jagar bäst: Slutrapport: Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling. Stockholm: Smart Built Environment More information