Inger Jansson

Universitetslektor arbetsterapi
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
gd505-6
Telefon
Skype
inger.jansson0119
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Inger Janssons forskningsintresse är inriktat mot arbetslivet och hur tillgängligheten till arbetsmarknaden kan möjliggöras för personer med hälsoproblem, sociala problem och funktionshinder. Arbetsförmåga är ett dynamiskt begrepp med olika betydelser. Begreppet behöver därför belysas från både ett individ-, arbetsgivar- och rehabiliterings- såväl som ett försäkringsmedicinskt perspektiv för att förstå dess innebörd och vilka konsekvenser en nedsättning av arbetsförmågan kan innebära ur de olika perspektiven. De olika perspektiven på arbetsförmåga behöver beaktas för att förbättra inte bara individens arbetsutförande utan även för att förbättra rehabiliteringsåtgärder, anpassningar på arbetsplatsen, förutsättningar i arbetslivet och omständigheter i vardagslivet. Vidare har Inger Jansson problematiserat lönearbete som försörjning och lyft medborgarlön som ett sätt att minska utsatthet för marginaliserade grupper och bidra till ett mera hållbart arbetsliv.

För närvarande är Inger Janssons forskning inriktad mot komplementära metoder för att minska psykisk ohälsa och möjliggöra arbetsåtergång. De komplementära metoderna som beforskas är kulturunderstödd rehabilitering i grupp och existentiella samtalsgrupper.

Inger Jansson är specialist inom arbetsterapi med inriktning mot området arbete och utbildning.

Artikel

Jansson, I. (2020). Occupation and basic income through the lens of Arendt’s vita activa Journal of Occupational Science, 27(1), 125-137.
Wagman, P. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Fristedt S. (2020). Making sustainability in occupational therapy visible by relating to the Agenda 2030 goals – A case description of a Swedish university World Federation of Occupational Therapists Bulletin, 76(1), 7-14.
Jansson, I., Wagman, P. (2018). Hannah Arendt’s thoughts in relation to occupational science: A response to Turnbull Journal of Occupational Science, 25(2), 252-255.
Jansson, I., Gunnarsson, A. (2018). Employers' views of the impact of mental health problems on the ability to work Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 59(4), 585-598.
Jansson, I., Wagman, P. (2017). Hannah Arendt’s vita activa: A valuable contribution to occupational science Journal of Occupational Science, 24(3), 290-301.
Jansson, I., Gunnarsson, A., Björklund, A., Brudin, L., Perseius, K. (2015). Problem-based self-care groups versus cognitive behavioural therapy for persons on sick leave due to common mental disorders: A randomised controlled study Journal of occupational rehabilitation, 25(1), 127-140.
Jansson, I., Björklund, A., Perseius, K., Gunnarsson, A. (2015). The concept of 'work ability' from the view point of employers Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 52(1), 153-167.
Jansson, I., Perseius, K., Gunnarsson, A., Björklund, A. (2014). Work and everyday activities: Experiences from two interventions addressing people with common mental disorders Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(4), 295-304.
Jansson, I., Björklund, A. (2007). The Experience of Returning to Work Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 28(2), 121-134.

Artikel, forskningsöversikt

Munck, B., Björklund, A., Jansson, I., Lundberg, K., Wagman, P. (2018). Adulthood transitions in health and welfare; a literature review.

Doktorsavhandling

Jansson, I. (2014). On the nature of work ability (Doctoral thesis, Jönköping: School of Health Sciences).

Konferensbidrag

Fristedt, S. Johansson, A. Jansson, I. Lygnegård, F. Edström, E. Björklund Carlstedt, A. , ... Wagman P. (2021). Att synliggöra utbildning och forskning relaterat till hållbarhet i arbetsterapi – en fallbeskrivning. Arbetsterapiforum, den 16–17 mars 2021.
Jansson, I. (2019). Arbete eller medborgarlön åt alla?. Arbetsterapiforum, Stockholm, 2–3 april, 2019.
Jansson, I., Björklund Carlstedt, A., Perseius, K., Gunnarsson, A. (2018). The concept of ‘work ability' from the view point of employers. WFOT Congress 2018, Cape Town, South Africa, 21-25 May, 2018.
Jansson, I. (2017). Cultural activities–A way to better health and return to work. The 4th Conference of "Occupational Science Europe", September 8th-9th, 2017, Hildesheim, Germany.
Jansson, I., Wagman, P. (2017). Paid work and basic income - Reflections from the perspective of Arendt’s Vita Activa. The 4th Conference of "Occupational Science Europe", September 8th-9th, 2017, Hildesheim, Germany.
Jansson, I. (2016). Cultural activities on prescription. COTEC - ENOTHE 2016, Galway, Ireland, 2016, 15th-19th June, 2016.
Jansson, I. (2016). A philosophical perspective on human activity. COTEC - ENOTHE 2016, Galway, Ireland, 2016, 15th-19th June, 2016.
Jansson, I., Jonson, M. (2015). SPIRA- utveckling av daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april.
Jansson, I. (2015). Kultur på recept. Arbetsterapiforum, Göteborg, 15-16 april.
Jansson, I., Björklund, A., Perseius, K., Gunnarsson, B. (2014). The concept of ‘work ability’ from the view point of employers. Stockholm: The European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS), 20th EUMASS Congress 2014, 11-13 September, Stockholm, Sweden.