Anette Johansson

Postdoktor
Institutet för gerontologi , Hälsohögskolan

Anette Johanssons forskning är inriktad på rehabilitering i hemmet. Mellan 2015-2022 var Anette projektledare för ett kommunalt hemrehabiliteringsprojekt, som sedan låg till grund för hennes avhandling "Hemrehabilitering ur ett personcenterat perspektiv". I avhandlingen studerade Anette bland annat äldre personers upplevelse av hemrehabilitering och faktorer som kan ha påverkat deras förändringar i funktion- aktivitetsförmåga och hälsa. 

Anette ingår i projektet Re@home som är ett tvärprofessionellt samarbete mellan Hälsohögskolan, Karolinska Institutet och Luleå Tekniska Universitet finansierat av Forte. I projektet undersöks i vilken grad hemrehabilitering genomförs utifrån evidens, sambandet mellan grad av evidens och centrala värden som äldre personers välbefinnande, dagliga aktiviteter, inflytande och nöjdhet med hemrehabiliteringen samt systemfaktorer som vilken samverkan som sker med hälso- och sjukvård och socialtjänst

Anette är legitimerad arbetsterapeut sedan 1999 och blev färdig med sin magister i arbetsterapi 2014. Hon disputerade maj 2023. 

Artikel

Johansson, A., Torgé, C., Fristedt, S., Ernsth-Bravell, M. (2022). Relationships and gender differences within and between assessments used in Swedish home rehabilitation - a cross-sectional study BMC Health Services Research, 22. More information
Johansson, A., Ernsth-Bravell, M., Karlsson, A., Fristedt, S. (2021). Valuable aspects of home rehabilitation in Sweden: Experiences from older adults Health Science Reports, 4(1). More information
Johansson, A., Ernsth-Bravell, M., Fransson, E., Fristedt, S. (2021). Factors associated to functioning and health in relation to home rehabilitation in Sweden: a non-randomized pre-post intervention study BMC Geriatrics, 21(1). More information

Doktorsavhandling

Johansson, A. (2023). Hemrehabilitering ur ett personcentrerat perspektiv (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Johansson, A. (2019). To actively participate in my own rehabilitation. In my own home. Experiences from older people. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information

Övrigt

Johansson, A., Torgé, C., Rydwik, E., Fristedt, S., Ernsth-Bravell, M. . Older adults’ experiences of home rehabilitation – a scoping review. More information