Anette Johnsson

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Forskning

Anette Johnsson antogs som doktorand inom området Hälsa och vårdvetenskap år 2015.

Doktorandprojektet, vars övergripande syfte är att utforska och beskriva vårdrelationen, kommunikationen och dess innehåll samt den sociala interaktionen i triadmötet mellan sjuksköterskor, patienter och närstående vid en medicinsk äldrevårdsenhet har en etnografisk ansats och den det teoretiska ramverket baseras på ett sociokulturellt och interaktion perspektiv. Avhandlingen beräknas att vara färdigställd år 2020.

Biografi

Anette Johnsson är leg. sjuksköterska, leg. barnmorska och lärare med magisterexamen inom vårdpedagogik. Hon är sedan 2013 anställd som adjunkt vid institutionen för hälsovetenskap, högskolan Väst Trollhättan

 

 

Artikel

Johnsson, A., Wagman, P., Boman, Å., Pennbrant, S. (2019). Striving to establish a care relationship—Mission possible or impossible?—Triad encounters between patients, relatives and nurses Health Expectations, 22(6), 1304-1313. More information
Johnsson, A., Boman, Å., Wagman, P., Pennbrant, S. (2018). Voices used by nurses when communicating with patients and relatives in a department of medicine for older people - An ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, 27(7-8), e1640-e1650. More information
Johnsson, A., Wagman, P., Boman, Å., Pennbrant, S. (2018). What are they talking about? Content of the communication exchanges between nurses, patients and relatives in a department of medicine for older people - An ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, 27(7-8), e1651-e1659. More information

Doktorsavhandling

Johnsson, A. (2020). Creating and establishing a positive care relationship between nurses, patients and relatives: An ethnographic study of encounters at a department of medicine for older people (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Övrigt

Johnsson, A., Boman, Å., Wagman, P., Pennbrant, S. . What is going on? Social interaction between nurses, older patients and their relatives. More information