Anette Johnsson

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Forskning

Anette Johnsson antogs som doktorand inom området Hälsa och Vårdvetenskap år 2015.

Doktorandprojektet, vars övergripande syfte är att utforska och beskriva trepartskommunikationen mellan sjuksköterska, patient och närstående vid en medicinsk äldrevårdsenhet, har en etnografisk ansats och den det teoretiska ramverket baseras på ett sociokulturellt perspektiv. Avhandlingen beräknas att vara färdigställd år 2020.

 

Biografi

Anette Johnsson är leg. sjuksköterska, leg. barnmorska och lärare med magisterexamen inom vårdpedagogik. Hon är sedan 2013 anställd som adjunkt vid institutionen för hälsovetenskap, högskolan Väst Trollhättan

 

 

Artikel

Johnsson, A., Wagman, P., Boman, Å., Pennbrant, S. (2019). Striving to establish a care relationship—Mission possible or impossible?—Triad encounters between patients, relatives and nurses Health Expectations. More information
Johnsson, A., Wagman, P., Boman, Å., Pennbrant, S. (2018). What are they talking about? Content of the communication exchanges between nurses, patients and relatives in a department of medicine for older people - An ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, 27(7-8), e1651-e1659. More information
Johnsson, A., Boman, Å., Wagman, P., Pennbrant, S. (2018). Voices used by nurses when communicating with patients and relatives in a department of medicine for older people - An ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, 27(7-8), e1640-e1650. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information