Kerstin Johansen

Professor integrerad produkt- och produktionsutveckling
Forskningschef
Vd-kansli , Tekniska Högskolan

Forskning

Att arbeta mer kollaborativt med robotar eller byta ut material i produkter och därmed identifiera vilket produktionssystem och/eller produktionsteknik som är mest lämplig är nya möjligheter som företag idag möter.

Kerstins forskning fokuserar på hur man kan öka automationsgraden flexibelt och industriellt lönsamt. Nya möjligheter att samverka säkert mellan människa och robot i kollaborativa arbetsuppgifter och nya produktionsteknologier ger nya krav på hur man som produktionstekniker samverkar med en produktutvecklingsprocess. Målet med forskningen är att överbrygga gapet mellan akademisk forskning och industriell nytta, genom samverkan kopplat till automation, produktionsutveckling och industrialisering med målet att gemensamt utveckla kunskap som bidrar till framtida konkurrenskraft.

Biografi

Kerstin Johansen har en doktorsexamen i Monteringsteknik från Linköpings universitet, en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Uppsala universitet och en docentur inom Integrerad Produkt- och Produktionsutveckling från Linköpings universitet. Kerstin har mer än 10 års industriell erfarenhet.

Kerstin har haft uppdrag inom såväl utbildning och administration som ledning och forskning, och ingår i både nationella som Europeiska nätverk med fokus på samverkan för industriell nytta. 2019 blev Kerstin biträdande professor inom Produkt- och Produktionsutveckling vid Jönköping University och därmed forskningsledare för gruppen Produktionsutveckling. Under 2022 tillträdde Kerstin som professor för Integrerad produkt och produktionsutveckling och rollen som ledare för ett av de strategiska forskningsområdena inom SPARK med fokus på “Integrerad produkt- och produktionsutveckling för hållbarhet och resiliens”.

Verksamheten inom Produktionsutveckling arbetar för att skapa kunskap kring utveckling av framtidens produktionssystem. Fokus ligger på hela kedjan från produktionsstrategi till implementering av produktionssystem och dess produktionstekniska lösningar. Avgörande kunskaper för att hantera den industriella kravbilden inkluderar produktionsberedning, förändringsförmåga, rekonfigurerbarhet, automation, samt förmåga att nyttja den ökade mängden tillgänglig digital information.

Artikel

Säfsten, K., Harlin, U., Johansen, K., Larsson, L., Rönnbäck, A. (2023). Resilient and sustainable production systems: towards a research agenda International Journal of Manufacturing Research, 18(4), 343-365. More information
Johansen, K. (2023). A disruptive industrial environment – Aspects to reflect on as a manufacturing SME Journal of Applied Economics and Business Research, 13(2), 57-66. More information
Salim, R., Johansen, K., Manduchi, A., Säfsten, K. (2022). Automation Decisions in Manufacturing System Development Projects: The Wood Products Industry Perspective BioProducts Business, 7(1), 1-12. More information
Rahnama, H., Johansen, K., Larsson, L., Ronnback, A. (2022). Collaboration in Value Constellations for Sustainable Production: The Perspective of Small Technology Solution Providers Sustainability, 14(8). More information
Johansen, K., Grahn, S. (2022). Usefulness of digital tools when designing human robot collaboration layouts Product: Management & Development, 20(2). More information
Johansen, K., Ashourpour, M., Rao, S. (2021). Positioning sustainable automation in production of customized products Procedia Manufacturing, 358-364. More information
Henriksson, F., Johansen, K., Schütte, S. (2021). Challenges when working with renewable materials: knocking on wood? International Journal of Sustainable Engineering, 14(6), 1980-1987. More information
Gopinath, V., Johansen, K., Derelöv, M., Gustafsson, Å., Axelsson, S. (2021). Safe collaborative assembly on a continuously moving line with large industrial robots Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 67. More information
Shahbazi, S., Johansen, K., Sundin, E. (2021). Product design for automated remanufacturing—a case study of electric and electronic equipment in Sweden Sustainability, 13(16). More information
Johansen, K. (2020). Challenges for manufacturers when customers are locked down - Is it possible to be prepared? Journal of Applied Economics and Business Research, 10(2), 54-58. More information
Gopinath, V., Johansen, K. (2019). Understanding situational and mode awareness for safe human-robot collaboration: case studies on assembly applications Production Engineering, 13(1), 1-9. More information
Henriksson, F., Johansen, K. (2018). Integrated Product and Production Research on Introducing Internet of Things in Swedish Wood Industry Products Procedia Manufacturing, 25, 10-16. More information
Grahn, S., Gopinath, V., Wang, Xi, V., Johansen, K. (2018). Exploring a Model for Production System Design to Utilize Large Robots in Human-Robot Collaborative Assembly Cells Procedia Manufacturing, 25, 612-619. More information
Björnsson, A., Jonsson, M., Johansen, K. (2018). Automated material handling in compostie manufacturing using pick-and-place systems - a review. More information
Gopinath, V., Johansen, K., Gustafsson, A., Axelsson, S. (2018). Collaborative Assembly on a Continuously Moving Line - An Automotive Case Study Procedia Manufacturing, 17, 985-992. More information
Gopinath, V., Johansen, K., Derelöv, M. (2018). Demonstrators to support research in Industrial safety - A Methodology Procedia Manufacturing, 17, 246-253. More information
Lindholm, J., Johansen, K. (2018). Is Design Automation a Feasible Tool for Improving Efficiency in Production Planning and Manufacturing Processes? Procedia Manufacturing, 25, 194-201. More information
Gopinath, V., Ore, F., Grahn, S., Johansen, K. (2018). Safety-Focussed Design of Collaborative Assembly Station with Large Industrial Robots Procedia Manufacturing, 25, 503-510. More information
Poot, L., Johansen, K., Gopinath, V. (2018). Supporting risk assessment of human-robot collaborative production layouts: A proposed design automation framework Procedia Manufacturing, 25, 543-548. More information
Wadekar, P., Gopinath, V., Johansen, K. (2018). Safe Layout Design and Evaluation of a Human-Robot Collaborative Application Cell through Risk Assessment - A Computer Aided Approach Procedia Manufacturing, 25, 602-611. More information
Fredriksson, A., Malm, A., Johansen, K. (2016). What are the differences between related offset and outsourcing?: A case study of a related offset business at Saab International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 14(2), 132-149. More information
Malm, A., Fredriksson, A., Johansen, K. (2016). Bridging capability gaps in technology transfers within related offsets Journal of Manufacturing Technology Management, 27(5), 640-661. More information
Johansen, K., Comstock, M., Winroth, M. (2005). Coordination in Collaborative Manufacturing Mega-Networks: A Case Study Journal of engineering and technology management, 22(3), 226-244. More information
Johansen, K., Comstock, M., Winroth, M. (2004). From Mass Production to Mass Customization: Enabling perspectives from the Swedish mobile telephone industry Production planning & control (Print), 15(4), 362-372. More information

Doktorsavhandling

Johansen, K. (2005). Collaborative Product Introduction within Extended Enterprises (Doctoral thesis). Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik More information

Antologibidrag

Gopinath, V., Johansen, K., Andersson (Ölvander), J. (2018). Risk Assessment for Collaborative Operation: A Case Study on Hand-Guided Industrial Robots. In: Valentina Svalova (Ed.), Risk AssessmentMore information
Grahn, S., Johansen, K., Eriksson, Y. (2017). Safety Assessment Strategy for Collaborative Robot Installations. In: Hüseyin Canbolat (Ed.), Robots Operating in Hazardous EnvironmentsMore information
Malm, A., Johansen, K. (2013). Exchange of tacit knowledge within advanced production with small batch sizes. In: Daniel J. Svyantek and Kevin Mahoney (Ed.), Received wisdom, kernels of truth, and boundary conditions in organizational studiesMore information

Konferensbidrag

Rico-Cortez, M., Andersson, N., Johansen, K. (2024). Exploring the Industrial Engineering Competences in the Changing Landscape of the New Industrial Revolution. 11th Swedish Production Symposium, SPS2024 Trollhattan 23 April 2024 through 26 April 2024. More information
Azizpour, G., Ashourpour, M., Johansen, K. (2024). Enhancing Manufacturing Flexibility Through Automation Packaged Solution (APS): A Case Study Approach. 11th Swedish Production Symposium, SPS2024 Trollhattan 23 April 2024 through 26 April 2024. More information
Elnourani, M., Johansen, K., Rönnbäck, A. (2024). Enabling Factors for Circularity in the Metal Cutting Industry - With Focus on High-Value Circular Tools. 11th Swedish Production Symposium, SPS2024 Trollhattan 23 April 2024 through 26 April 2024. More information
Rahnama, H., Johansen, K., Rönnbäck, A. (2024). Integration of Circular Value Chains and Digitalization: A Focus on Lithium-Ion Battery Material Value Chain. 11th Swedish Production Symposium, SPS2024 Trollhattan 23 April 2024 through 26 April 2024. More information
Wlazlak, P., Johansen, K. (2024). Development of sustainable remanufacturing systems: literature review. Cham: Springer, VII International Workshop on Autonomous Remanufacturing, Caserta, Italy, 18-19 October 2023. More information
Johansen, K., Jonsson, M., Mattsson, S. (2023). Circularity Impact on Automotive Assembly: What Do We Know?. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2023, Trondheim, Norway, September 17–21, 2023, Proceedings, Part IV. More information
Bäckstrand, J., Johansen, K. (2023). Non-virgin textile materials challenging the purchasing role in a circular industry. 30th European Operations Management Association Conference (EurOMA), Leuven, Belgium, 3-5 July, 2023. More information
Carlson, A. Diener, D. Johansen, K. Kurilova-Palisaitiene, J. Nilsson-Lindén, H. Vogt Duberg, J. , ... Sundin E. (2023). REMAnufactuRing – Key enABLEr to future business (REMARKABLE). 11th International Conference on Life Cycle Management, LCM 2023, 6-8 September 2023, Lille, France. More information
Ettehad, M., Johansen, K. (2023). Challenges for Textile SMEs to Reach Sustainability. Proceedings of the 9th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference CARV2023 and the 11th World Mass Customization and Personalization Conference MCPC 2023 Bologna 20 June 2023 through 23 June 2023. More information
Ashourpour, M., Azizpour, G., Johansen, K. (2023). Real-Time Defect and Object Detection in Assembly Line: A Case for In-Line Quality Inspection. 32nd International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2023 Porto 18 June 2023 through 22 June 2023. More information
Rao, S., Johansen, K., Ashourpour, M. (2022). Exploring Simulation as a Tool for Evaluation of Automation Assisted Assembly of Customized Products. 8th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference, CARV 2021 and 10th World Mass Customization and Personalization Conference, MCPC 2021, 1 November 2021 through 2 November 2021. More information
Johansen, K., Akay, S. (2022). Emerging Technologies: Facilitating Resilient and Sustainable Manufacturing. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Säfsten, K., Harlin, U., Johansen, K., Larsson, L., Vult Von Steyern, C., Öhrwall Rönnbäck, A. (2022). Towards Resilient and Sustainable Production Systems: A Research Agenda. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Sigurjónsson, V., Johansen, K., Rösiö, C. (2022). Exploring the operator's perspective within changeable and automated manufacturing - A literature review. 55th CIRP Conference on Manufacturing Systems, CIRP CMS 2022, 29 June 2022 through 1 July 2022. More information
Johansen, K., Grahn, S. (2022). Digital Tools for Supporting Production Preparation: Reflections Related to Designing Human-Robot Collaboration Layouts. Advances in Transdisciplinary Engineering. More information
Montoya, T., Ashour Pour, M., Johansen, K. (2022). A Conceptual Training Simulator for the Assembly of Electric Vehicle Batteries in Virtual Reality. 21st International Conference on Modeling and Applied Simulation, MAS 2022, Rome Italy September 19-21 2022. More information
Hochwallner, M., Sundin, E., Johansen, K. (2022). Automation in remanufacturing: Applying sealant on a car component. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Ashour Pour, M., Johansen, K. (2022). Deployment of additive manufacturing and robotics for increasing flexibility in productions. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Bäckstrand, J., Johansen, K., Löfving, M. (2022). Mutual benefits – Linking SMEs in wood industry and HEIs using a translator. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Safavi, E., Wlazlak, P., Johansen, K. (2021). Aspects on a Digitalized Industrialization Process: Are There Challenges to Overcome?. Amsterdam: IOS Press, Proceedings of the 28th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 5 – July 9, 2021. More information
Rahnama, H., Johansen, K., Larsson, L., Rönnbäck, A. (2021). Exploring digital innovation in the production process: A suggested framework for automation technology solution providers. 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Johansen, K., Rönnbäck, A. (2021). Small Automation Technology Solution Providers: Facilitators for Sustainable Manufacturing. 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Johansen, K., Rao, S., Ashourpour, M. (2021). The Role of Automation in Complexities of High-Mix in Low-Volume Production - A Literature Review. 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Rahnama, H., Johansen, K., Ronnback, A. (2021). Automation Technology Solution Providers' Inter-organisational Collaboration for Production Innovation. 26th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2021, 7 September 2021 through 10 September 2021. More information
Sansone, C., Johansen, K., Rösiö, C. (2021). Manufacturing competitively in a high-cost environment: A SME’s perspective. 28th European Operations Management Association (EurOMA) conference, July 5-7, 2021, Berlin, Germany. More information
Sundin, E., Backman, B., Johansen, K., Hochwallner, M., Landscheidt, S., Shahbazi, S. (2020). Automation Potential in the Remanufacturing of Electric and Electronic Equipment (EEE). Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Henriksson, F., Johansen, K., Wilhelmsson, M. (2018). University as a Laboratory: Exploring how engineering education can support industrial needs. NordDesign, Linköping, Sweden, August 14-17, 2018.. More information
Gopinath, V., Ore, F., Johansen, K. (2017). Safe Assembly Cell Layout through Risk Assessment: An Application with Hand Guided Industrial Robot. Manufacturing Systems 4.0 – Proceedings of the 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems. More information
Björnsson, A., Jonsson, M., Lindbäck, J., Åkermo, M., Johansen, K. (2016). Robot-Forming of Prepreg Stacks ‐ Development of Equipment and Methods. ECCM17 - 17th European Conference on Composite Materials 26-30th June 2016, Munich, Germany. More information
Henriksson, F., Johansen, K., Wever, R., Berry, P. (2016). Student-developed laboratory exercises - An approach to cross-disciplinary peer education. NordDesign 2016 - Highlighting the Nordic approach, Trondheim, Norway, August 10-12, 2016. More information
Henriksson, F., Johansen, K. (2016). An outlook on multi material body solutions in the automotive industry – possibilities and manufacturing challenges. Detroit (MI), USA: Society of Automotive Engineers, SAE 2016 World Congress and Exhibition. More information
Henriksson, F., Johansen, K. (2016). Including Student Case Projects in Integrated Product and Production Development Research – Methodology Description and Discussion. 7th Swedish Production Symposium, SPS, Lund, October 25-27, 2016. More information
Grahn, S., Langbeck, B., Johansen, K., Backman, B. (2016). Potential advantages using large anthropomorphic robots in human-robot collaborative, hand guided assembly. 6th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems (CATS). More information
Gopinath, V., Johansen, K. (2016). Risk Assessment Process for Collaborative Assembly - A Job Safety Analysis Approach. 6th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems (CATS). More information
Henriksson, F., Johansen, K. (2016). On Material Substitution in Automotive BIWs – From Steel to Aluminum Body Sides. 26th CIRP Design Conference. More information
Olsen, R., Johansen, K., Engström, M. (2015). On Safety Solutions in an Assembly HMI-Cell. Warrendale, PA, USA: SAE International, SAE 2015 AeroTech Congress & Exhibition, Seattle, USA, September 22-24, 2015. More information
Björnsson, A., Jonsson, M., Johansen, K. (2015). Automation of Composite Manufacturing Using Off-the-shelf Solutions, Three Cases from the Aerospace Industry. ICCM20 - The 20th International Conference on Composite Materials, 19-24th July 2015, Copenhagen Denmark. More information
Henriksson, F., Johansen, K. (2015). Product development in the Swedish Automotive industry: Can design tools be viewed as decision support systems?. The 23rd International Conference on Production Research (ICPR 2015), Manila, Philippines, 2-5 August 2015. More information
Gopinath, V., Johansen, K., Gustafsson, Å. (2014). Design Criteria For A Conceptual End Effector For Physical Human Robot Production Cell. Clarion Hotel Post, Göteborg, Sweden The 6th Swedish Production Symposium Clarion Hotel Post Sep 16-18, Gothenburg. More information
Henriksson, F., Johansen, K. (2014). Towards Applying The Boothroyd, Dewhurst and Knight Methodology for Cost Estimation on Fibre Composite Manufacturing - A Theoretical Approach. Gothenburg The 6th International Swedish Production Symposium 2014, September 16-18, Gothenburg, Sweden. More information
Björnsson, A., Johansen, K., Thuswaldner, M. (2014). Automated Composite Manufacturing Using Off-the-shelf Automation Equipment – A Case from the Space Industry. 16th European Conference on Composite Materials (ECCM16), June 22-26, 2014, Seville, Spain. More information
Johansen, K., Öhrwall Rönnbäck, A. (2014). Flexible Automation as a Competitive Business for Manufacturing SMEs. The Swedish Production Symposium. More information
Björnsson, A., Johansen, K., Alexandersson, D. (2013). Three-Dimensional Ultrasonic Cutting of RTM-Preforms – A Part of a High Volume Production System. 19th International Conference on Composite Materials (ICCM19), July 28 - August 2, 2013, Montréal, Canada. More information
Björnsson, A., Lindbäck, J., Johansen, K. (2013). Automated Removal of Prepreg Backing Paper - A Sticky Problem. SAE 2013 Aerotech Congress and Exhibition, September 24-26, 2013, Montréal, Quebec, Canada. More information
Olsen, R., Johansen, K. (2013). Assembly cell concept for human and robot in cooperation. 22nd International Conference on Production Research (ICPR 22), July 28 – August 1, 2013, Iguassu Falls, Brazil. More information
Lindbäck, J., Björnsson, A., Johansen, K. (2012). New Automated Composite Manufacturing Process:: Is it possible to find a cost effective manufacturing method with the use of robotic equipment?. The 5th International Swedish Production Symposium 6th-8th of November 2012 Linköping, Sweden. More information
Björnsson, A., Johansen, K. (2012). Composite Manufacturing: How Improvement Work Might Lead to Renewed Product Validation. 5th International Swedish Production Symposium (SPS 2012), 6-8 November 2012, Linköping, Sweden. More information
Olsen, R., Johansen, K., Jonsson, M. (2012). Flexible automation in the printing industry. 5th International Swedish Production Symposium, 6-8 November 2012, Linköping, Sweden. More information
Malm, A., Björkman, M., Johansen, K., Fredriksson, A., Rudlund, M. (2012). Production Start-up Phase: A Comparison between New Product Development and Production Relocation. 5th Swedish Production Symposium (SPS 2012), 6-8 November 2012, Linköping, Sweden. More information
Malm, A., Björkman, M., Johansen, K. (2011). Cross-cultural communication challenges within international transfer of aircraft production. 15th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD 2011), 8-9 June 2011, Lausanne, Switzerland. More information
Diffner, B., Björkman, M., Johansen, K. (2011). Successful Automotive Platform Strategy – Key Factors. The 4th International Swedish Production Symposium 3rd – 5th of May 2011, Lund, Sweden. More information
Diffner, B., Björkman, M., Johansen, K. (2011). Manufacturing Challenges Associated With the introduction of New Powertrain Vehicles. The 21st International Conference on Production Research 31st of July - 4th of August 2011, Stuttgart, Germany. More information
Diffner, B., Björkman, M., Johansen, K. (2011). To stay competitive in future automotive assembly – Some challenges related to flexibility. The 2nd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2012) 22nd – 24th of January 2011, Kuala Lumpur, Malaysia. More information
Malm, A., Björkman, M., Johansen, K. (2011). International transfer of aircraft production: Problems and effects due to cultural differences. 4th Swedish Production Symposium (SPS11), 3-5 May 2011, Lund, Sweden. More information
Johansen, K., Lahdo, G., Elo, K. (2010). Furniture Manufacturing: Aspects on Assembling Chairs with a Two-Armed Robot. Trondheim. Norway: Tapir Akademisk Forlag, CATS 2010 - 3rd CIRP Conference On Assembly Technology Systems, Trondheim Norway, 1-3 June 2010. More information
Johansen, K., Eklöf, D. (2009). Challenges for Swedish Wood Furniture Manufacturers: Its Handcraft Tradition versus Modern Production Technologies. The Swedish Production Symposium. More information
Johansen, K., Öhrwall Rönnbäck, A. (2008). Serving Customers Together: Support for Interorganisational Product Realisation in SMEs. Stockholm, Sweden: KTH, Swedish Production Symposium 2008, Stockholm, Sweden, Nov 19-20 2008. More information
Johansen, K., Ajkunic, A., Elik, C., Jina, K., Nyberg, J., Sarajlic, R., Lundquist, A. (2007). Assembly simulation in practice - An illustrative learning case. The Swedish production symposium, 2007. More information
Johansen, K., Björklund, S. (2003). Product realization through concurrent engineering within extended enterprises: A case study. 10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, July 26-30, Madeira, Portugal. More information
Johansen, K., Björkman, M. (2003). Conflicting goals in Concurrent Engineering: Case Studies from Product Introduction within Extended Enterprises. 10th ISPE International Conference on Concurrent Engineering: Research and Applications, July 26-30, Madeira, Portugal. More information
Johansen, K., Björklund, S. (2003). Methods for cooperative product development in extended enterprises. Euroma/POMS Conference, June 16-18, Como, Italy. More information
Johansen, K., Winroth, M. (2003). Localization of Manufacturing: A Systematic Framework. “One World? One view of OM? The Challenges of Integrating Research and Practice”. More information
Johansen, K., Björkman, M. (2002). Product introduction within extended enterprises. IEEE Internationa Symposium on Consumer Electronics (ISCS'02), 24-26 September 2002. Ilmenau, Germany. More information
Comstock, M., Johansen, K. (2001). Towards the mass customization of mobile telephones: current strategy and scenarios for realization at Ericsson. The 16th International Conference on Production Research, 29 July - 3 August, Prague, Czech Republic. More information
Johansen, K., Winroth, M., Björkman, M. (2001). An Economical Analysis on A Strategic Investment in an Assembly Line: Case Study at Ericsson Mobile Communications AB. 16th International Conference on Production Research, ICPR - 16, July 29. -August 3.. More information

Övrigt

Johansen, K. (2003). Konstruktion för produktion ger förutsättningar till bättre produktivitet. More information
Jonsson, M., Johansen, K. . On emerging manufacturing technology as enablers of Lean. More information

Rapport

Tangen, S., Grünberg, T., Johansson, B., Nordell, P., Johansen, K. (2004). Produktiviteten i fokus. Linköping: Linköpings universitet More information
Grünberg, T., Johansen, K., Johansson, B., Nordell, P., Tangen, S. (2002). Productivity improvement work at ABB Robotics, Västerås. Linköping: Linköpings universitet More information
Comstock, M., Johansen, K., Kihlman, H., Sundin, E., Winroth, M. (2002). Project Course within Assembly-NET. Linköping: Linköpings universitet More information
Sundin, E., Kihlman, H., Johansen, K. (2001). Trends & Frontiers at BT Products, Mjölby, Sweden: The Orion Project. Linköping: Linköpings universitet More information
Johansen, K. (2000). Global production - a short review of some papers and the situation in a manufacturing network. Linköping: Linköpings universitet More information

Licentiatavhandling

Johansen, K. (2002). Product introduction within extended enterprises : description and conditions (Licentiate thesis, Linköping: Linköpings universitet). More information