Malin Johansson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc410
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 17 80
Signatur/Kortnamn
JOHMAL
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper