Malin Johansson

Universitetsadjunkt

Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc410
Telefon
+46 36-10 1205
SMS-nummer
+46 73-910 17 80
Signatur/Kortnamn
JOHMAL
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper