Sonny Johansson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för Datateknik och Informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie magister
Programansvarig IT-infrastruktur och nätverksdesign