Sonny Johansson

Universitetsadjunkt Informatik
Filosofie magister
Programansvarig IT-infrastruktur och nätverksdesign