Therese Jonsson

Universitetsadjunkt

Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Magisterexamen i arbetsterapi


VFU-samordnare

Kontakt

Rum
Gd507-8
Telefon
+46 36-10 1867
Signatur/Kortnamn
JONTHE
Schema
Ändra din information