Therese Jonsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Magisterexamen i arbetsterapi
VFU-samordnare