Torbjörn Kalin

Universitetsadjunkt Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Rum
Gc518
Telefon
Schema
Ändra din information

Torbjörn Kalin är doktorand i Välfärd och socialvetenskap samt universitetsadjunkt vid Avdelningen för socialt arbete. Kalins forskning berör den sociala barnavården.

I hans avhandlingsarbete undersöker han genom en kombination av självrapportering, institutionella källor och register samhällets förmåga att upptäcka barn som far illa samt den efterföljande barnavårdsprocessen.

Torbjörn Kalin har en bakgrund som socionom i den sociala barnavården samt har varit forskningassistent och FoU-ledare i ett antal forskningsprojekt.

Artikel

Kalin, T., Persdotter, B., Ahlgren, T., Gerdner, A. (2021). How do child welfare referrals in Sweden match children's self-reporting of severe exposure? Child & Family Social Work.

Student thesis