Torbjörn Kalin

Universitetsadjunkt Socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Doktorand Välfärd och Socialvetenskap

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Gc518
Telefon
+46 36-10 1224
Signatur/Kortnamn
KALTOR
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Torbjörn Kalin är doktorand i Välfärd och socialvetenskap samt universitetsadjunkt vid Avdelningen för socialt arbete. Kalins forskning berör den sociala barnavården.

I hans avhandlingsarbete undersöker han genom en kombination av självrapportering, institutionella källor och register samhällets förmåga att upptäcka barn som far illa samt den efterföljande barnavårdsprocessen.

Torbjörn Kalin har en bakgrund som socionom i den sociala barnavården samt har varit forskningassistent och FoU-ledare i ett antal forskningsprojekt.