Sabina Kapetanovic

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Sabina är doktorand inom ett longitudinellt forskningsprogram LoRDIA (Longitudinal Research on Development in Adolescence), där ungdomars psykiska hälsa, relationer med föräldrar, kompisar och lärare, samt kontakt med alkohol/droger/kriminalitet studeras. Det övegripande syftet med Sabinas foskning handlar om att förså föräldrabarnrelationen och dess inverkan på ungdomars risk beteende. Här studeras exempelvis hur föräldrar och barn pratar med varandra och vad som formar relationen, samt ungdomars substansbruk och ungdomsbrottslighet. 

Sabina är utbildad och legitimerad lärare och har en bakgrund av undervisning av ungdomar i åldrar 12-16. För närvarande undervisar hon vid Högskolan Väst, i ämnen psykologi, barn och ungdomspsykologi och missbruksproblematik.

Sabina är nationell representant för Sverige vid EARA (European Association for Research on Adolescence).

Artikel

Kapetanovic, S. Skoog, T. Bohlin, M. Gerdner, A. (2018). Aspects of the parent–adolescent relationship and associations with adolescent risk behaviors over time.. : American Psychological Association (APA) More information
Kapetanovic, S. Bohlin, M. Skoog, T. Gerdner, A. (2017). Structural relations between sources of parental knowledge, feelings of being overly controlled and risk behaviors in early adolescence. : Taylor & Francis More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information