Charlotte Karlsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Rum
Gf 309
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Charlotte Karlsson är utbildad barnsjuksköterska, och doktorand inom handikappvetenskap. Hennes doktorandprojektet ingår som en del av forskningsprogrammet Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (CHILD-PMH). 

Charlottes projekt handlar om att öka barns delaktighet och engagemang för habiliteringsarbetets olika steg från kartläggning av barnets funktionsnedsättning till utvärdering av de insatser som genomförs inom Barn-och ungdomshabilitering. 

Charlotte är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University, som bedriver nationellt ledande och internationellt erkänd forskning kring barn i behov av särskilt stöd. Det är en tvärvetenskaplig miljö som undersöker barns behov, utveckling och framtid.