Charlotte Karlsson

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand Handikappvetenskap